Gmina zasypana petycjami

fot.pixabay
Reklamy

Tuż przed świętami Wielkanocnymi w gminach powiatu sochaczewskiego odbywały się sesje rad gminnych. Z racji pandemii odbywają się rzadko i tylko w formule online. Co nie wszystkim odpowiada, gdyż mieszkańcy raczej nie mają możliwości zgłaszania na gorąco pytań i wniosków. Pozostaje im jedynie forma pisemna, a z tej racji jest ona bardziej skomplikowana, gdyż sprawy przewlekają się w czasie.

Czasem też radni muszą zajmować się sprawami spoza ich zainteresowań. Tak, jak miało to miejsce na ostatniej sesji rady Gminy Nowa Sucha, gdy musieli zabrać głos w sprawie trzech petycji.

W ostatnim czasie jesteśmy wręcz zasypywani różnorodnymi pismami, wnioskami i petycjami od wielu różnorakich instytucji i stowarzyszeń. Rada gminy musi w tych sprawach przedstawić swoje stanowisko, bo jesteśmy do tego zobligowani przez przepisy. To istna plaga w ostatnim okresie. Mamy tyle ważnych spraw bieżących. Nie spotykamy się z racji pandemii zbyt często i teraz dodatkowo zawracają nam głowę jakimiś pomysłami, które nie mają nic wspólnego z lokalną rzeczywistością – stwierdza Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.

O szczepieniach i władzy

Radni gminy Nowa Sucha na sesji musieli zająć stanowisko w sprawie rozpatrzenia petycji zatytułowanej „Alarm! Stop zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej szczepionce”. Sprawa dotyczy m.in. wprowadzenia zakazu upraw roślin transgenicznych (GMO), jak również protestu przeciwko zakupowi szczepionek na koronawirusa. „W odniesieniu do szczepionki na koronawirusa wprowadzone cząstki mRNA będą dodatkowo podlegać replikacji i translacji. Tak więc w szczepionce otrzymamy inwazyjną cząstkę, podobną do złośliwego wirusa lub złośliwych komórek nowotworowych, rzekomo dla naszego dobra”– argumentuje w petycji prof. Roman Zieliński informując, że osoby, które przyjmą szczepionkę na SARS-Cov-2, wprowadzą do swojego organizmu pasożytniczą cząsteczkę mRNA, podobną do wiroidów wykrytych do tej pory jedynie u roślin.

­– Takie jednak dyskusje są poza naszymi kompetencjami. Nie możemy się na ten temat wypowiadać, bo nie mamy odpowiedniej wiedzy. Stąd też zaopiniowaliśmy tę petycję negatywnie ­– stwierdził Maciej Mońka.

Również pozostałe dwie petycje radni odrzucili, uznając, że wykraczają one poza sferę ich kompetencji. Druga petycja dotyczyła wydania o opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego. Wnioskodawcy odwoływali się tu do zasady przeprowadzenia takiego referendum w 1947 roku i chcieli, aby społeczeństwo decydowało w kluczowych sprawach.

Ostatnia petycja dotyczyła udzielenia poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Radni stwierdzili wprost w trakcie dyskusji, że te sprawy nie dotyczą w żaden sposób gminy i nie są umocowane w obowiązujących przepisach. Petycje więc odrzucono bez określania stanowiska wobec nich.

Programy i plany

Podczas dalszych obrad radni zajęli się bieżącymi sprawami, m.in. korektą tegorocznego budżetu oraz ustalonymi sprawami finansowymi. Podjęli uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz potrzebnej w tej kwestii dokumentacji.

Kolejna uchwała, to ustalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku. Kwoty przeznaczone na te działania są zbliżone do ubiegłorocznych. Ustalono też zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Nowa Sucha na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

­– Gospodarka wodno–ściekowa jest kluczowa dla naszej gminy. Planujemy wybudować dodatkowy zbiornik na wodę, gdyż chcemy zabezpieczyć gminę w odpowiednią jej ilość. Z roku na rok przybywa nam po kilkadziesiąt nowych mieszkańców. Najwięcej nowych meldunków jest w Kozłowie Biskupim, Zakrzewie i Antoniewie. Są też nowi mieszkańcy w pozostałych miejscowościach, które dotąd nie wzbudzały zainteresowania. I to są właśnie te sprawy dla nas istotne, a nie petycje w sprawach niedotyczących gminy – podkreślił Maciek Mońka.

Nowa Sucha była pierwszą gminą w powiecie sochaczewskim, która zajęła się wspomnianymi petycjami. Czy inne gminy też zostaną do tego zmuszone. To zapewne kwestia czasu.

Bogumiła Nowak

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz