Gmina wyemituje obligacje.

TERESIN Gmina Teresin wyemituje 5650 obligacji o wartości nominalnej po 1 tys. zł każda. Uchwałę w tej sprawie podjęli teresińscy radni. Emisja nastąpić ma poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.

Jak poinformowała Agnieszka Rosa, skarbnik gminy: – Środki pozyskane z emisji obligacji  przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 3 miliony 250 016 złotych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 399 984 złotych, powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w tym roku, a wszystkie wydatki i rozchody związane z jej przeprowadzeniem, a także wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania, mają zostać pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2020-2029. Jak czytamy w uzasadnieniu podjętej uchwały, obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak mają być dla gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Marcin Odolczyk

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz