Gmina Młodzieszyn z dofinansowaniem 70 tysięcy zł na renowację pomnika.

fot. UG

Ochotnicza Straż Pożarna w Młodzieszynie we współpracy z Gminą Młodzieszyn opracowała i złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji pn. „Renowacja pomnika upamiętniającego Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny w latach 1939-1945” znajdującego się przed budynkiem Urzędu Gminy Młodzieszyn.

Wniosek złożono w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo” objętego PROW na lata 2014-2020, w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Rozwoju” której członkiem jest gmina Młodzieszyn.

Ochotnicza Straż Pożarna w Młodzieszynie na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 70 tys. zł, które stanowi 100% kosztów całkowitych inwestycji.

Zakres prac będzie obejmował renowację pomnika poprzez czyszczenie i uzupełnienie fug w cokole, czyszczenie i polerowanie krzyża, ręczne zdjęcie cegły z powierzchni podstawy pomnika. Założono do wykonania obłożeniu słupa pomnika płytkami granitowymi i zamontowanie nowej  inskrypcji w treści uzgodnionej z  Instytutem Pamięci Narodowej. Wykonany zostanie również chodnik przed pomnikiem z kostki granitowej wraz z obrzeżami, posadowione zostaną maszty flagowe i oświetlenie zewnętrzne typu led.

„Dzięki otrzymanej dotacji będziemy mogli odrestaurować obiekt upamiętniający wydarzenie historyczne ważne dla naszej miejscowości i jej mieszkańców.” – dodaje Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

UG Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz