Gmina Młodzieszyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 800 000 zł.

Reklamy

Z przyjemnością informujemy, że dzięki staraniom Wójta Gminy Młodzieszyn Moniki Pietrzyk, Gmina Młodzieszyn otrzymała kolejne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 800 000 zł na wkład własny zadania pn. „Przebudowy z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn”, projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja całej inwestycji będzie przeprowadzona w latach 2021-2022. W tym czasie zrealizujemy:
-wykonanie dokumentacji projektowej
-rozbudowę z przebudową ujęcia i stacji uzdatniania wody w Młodzieszynie wraz z budową nowego ujęcia – studni głębinowej
– uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę instalacji odwadniania osadu
– budowę nowego, niezależnego odcinka sieci przeciwpożarowej zakończonej hydrantem nadziemnym dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych
– budowę nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
-modernizację obiektu oczyszczalni ścieków pod względem elektro-automatycznym

Łączna wartość inwestycji wyniesie  3 745 350 zł.

Wkład własny Gminy Młodzieszyn stanowi kwotę 1 807 817 zł.
Środki pozyskane w ramach przyznanej pomocy wynoszą  1 937 533 zł i pochodzą z PROW na lata 2014-2020.

„W imieniu swoim, Radnych oraz mieszkańców Gminy Młodzieszyn bardzo dziękuję Panu Maciejowi Małeckiemu za tak wysokie dofinansowanie przekazane Gminie Młodzieszyn, w celu wykonania bardzo ważnej,  potrzebnej inwestycji naszym mieszkańcom jaką jest „Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn”.”

Cieszymy się, że realizujemy tak ważną i dużą inwestycję dla naszej gminy. Zapewni ona lepszy komfort życia naszym mieszkańcom. Kierujemy serdeczne podziękowania dla Pana Macieja Małeckiego, który wspiera inwestycje i dba o dobro oraz poprawę życia mieszkańców zarówno gminy Młodzieszyn jak i gmin ościennych.

UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz