Fundusz sołecki pozostaje priorytetem.

4 marca odbyło się XXXVI posiedzenie Sesji Rady Gminy Iłów. Jednym z głównych punktów głosowań, który zgromadził w sali Hali Sportowej w Iłowie niemal wszystkich sołtysów, było głosowanie Uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Wójt Jan Kraśniewski, podczas wcześniejszych spotkań z sołtysami, mieszkańcami i radnymi, apelował, aby wydzielenie funduszu sołeckiego w 2022 roku. zawiesić. Fundusz sołecki, to kwota około 700 tys. zł, która mogłaby zostać przeznaczona na realizację priorytetowych dla gminy inwestycji, wymagających koncentracji środków finansowych i wkładów własnych do dofinansowań zewnętrznych.

Gmina jest w trackie budowy sali gimnastycznej w Brzozowie, dofinansowanej z Ministerstwa Sportu kwotą 1 mln 900 tys. zł, budowy SUW w Lubatce z dofinansowaniem 1 mln 400 tys. zł. Trwają prace nad dokumentacją dróg, które mogłyby uzyskać 65 procent dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, m.in. w Białocinie, Emilianów-Brzozowiec, Leśniakach, Rokocinie-Budach, Załuskowie, Olszowcu. Mieszkańcy czekają na drogi powiatowe: we wsi Miękinki i Iłów – Wszeliwy. Są jeszcze inne drogi wymagające przebudowy w Sadowie, Brzozowie, Giżycach, Iłowie, o które ubiegają się mieszkańcy.

Możliwości budżetu nie zmienią się w najbliższych latach, ze względu na wcześniej zaciągnięte kredyty (w roku wyborczym), dlatego wójt Jan Kraśniewski zawnioskował o czasowe zawieszenie funduszu sołeckiego. Na stronie internetowej gminy Iłów – ilow.pl znajduje się projekt proponowanej uchwały z argumentacją za zawieszeniem wyodrębnienia funduszu sołeckiego do czasu ukończenia priorytetowych kosztownych inwestycji.

Niestety podział funduszu sołeckiego spowolni znacząco tempo realizacji każdej inwestycji. Przykładem jest 2020 rok. Bez otrzymanej tarczy rządowej (500 tys. zł) Rada Gminy musiała przesunąć realizację, dofinansowanej w 65 procentach, drogi w Lubatce (2113 m) na 2021 rok, ze względu na brak możliwości wydzielenia w budżecie wkładu własnego. Warto podkreślić, iż możliwość otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych jest niewspółmiernie korzystniejsza w stosunku do zwrotu części wydatków z wydzielonego funduszu sołeckiego.

Decyzja o zdjęciu z porządku sesji uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku, podjęta większością klubu radnych Razem, to unik przed głosowaniem. Ci sami radni – nawołując mieszkańców do zgłaszania kolejnych dróg do remontów czy przebudowy – obarczają wójta zadaniami, na które nie ma pokrycia w budżecie. Na każdej sesji tworzą spektakl z podziałem na role, w trosce zadają pytania o drogę Iłów-Wszeliwy. Zgłaszają też kolejne drogi powiatowe, wiedząc, że w budżecie na żadną   drogę nie są wydzielone środki. Efektem takich działań będzie ograniczenie możliwości realizacji inwestycji oczekiwanych przez Mieszkańców, które mogłyby zostać znacząco dofinansowane dzięki programom rządowym, tak jak m.in. wykonane w ubiegłym roku przebudowy dróg Olszowiec- Lubatka i Kaptury – Wszeliwy.

Według wójta nasuwa się pytanie, czy radnym klubu Razem zależy na uporządkowanej realizacji zadań, czy raczej na budowaniu atmosfery niezadowolenia społecznego?

Paulina Szczesna

Gmina Iłów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz