Fundusz sołecki podzielony Fundusz sołecki podzielony.

Reklamy

Gmina Młodzieszyn tradycyjnie jako pierwsza uporała się z zebraniami sołeckimi i dokonała podziału funduszu sołeckiego, który został ponownie wyodrębniony z budżetu gminy. W 2021 roku fundusz ten w gminie Młodzieszyn będzie wynosił 397 622,64 złotych. Z tych pieniędzy doposażone będą m.in. jednostki OSP, place zabaw oraz zostanie dołożone do inwestycji drogowych i oświetlenia ulicznego.

Z końcem września zakończył się cykl zebrań wiejskich w gminie. Przeważnie w tym miesiącu, co roku jest ustalane przeznaczenie funduszu sołeckiego i podział pieniędzy na poszczególne miejscowości.

Również i tym razem głównym tematem zebrań było zaplanowanie przedsięwzięć do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego – wyodrębnionych środków finansowych w budżecie gminy na 2021 rok. Przeznaczone są na każde sołectwo w gminie i trafiają na zadania mające poprawić komfort życia mieszkańców.

Kwota przypadająca na każde sołectwo, obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie z 2014 roku o funduszu sołeckim. Zatem wysokość ogólna zależy od ilości mieszkańców danej wsi. Tak więc większe miejscowości dostają znacznie więcej niż te niewielkie. Jednak te mniejsze mogą łączyć swe przydziały i wspólnie realizować wybrane przez siebie jedno lub dwa zadania.

Zebrania w tym roku jak zwykle zdominowały dyskusje na temat propozycji przedstawianych przez sołtysów. Pojawiły się też nowe pomysły i wnioski. Ostatecznie każda z wsi w drodze uchwały przyjęła swoje propozycje do funduszu sołeckiego do realizacji w przyszłym roku i przekazała je wójtowi Monice Pietrzyk, która była obecna na wszystkich spotkaniach sołeckich wraz z Anną Sobieraj, sekretarz gminy Młodzieszyn.

Mieszkańcy na zebraniach zdecydowali m.in. o konserwacji rowów melioracyjnych, wsparciu zakupów sprzętu dla OSP, jak również rozbudowie placów zabaw. Najczęściej poruszanym problemem był stan dróg gminnych i rozbudowa oświetlenia ulicznego. Tradycyjnie sołectwa mogą dorzucać swe środki do gminnych inwestycji, jeśli będzie taka uchwała mieszkańców sołectwa. To jest praktykowane w gminie Młodzieszyn i okazuje się, że nieco przyspiesza realizację zadań oczekiwanych przez mieszkańców.

Pojawiły się też głosy o zwiększenie remontów dróg powiatowych, które miejscami są w kiepskim stanie. Tu jednak sprawa jest bardziej skomplikowana. Sam powiat ma niewystarczające fundusze na remonty swoich dróg. Jednak w partnerstwie z gminami oraz przy dotacji rządowej bądź wojewódzkiej z różnych programów, takie inwestycje mają szansę.

– Ten miesiąc był da nas bardzo intensywny. Mamy 20 sołectw, więc sporo było pracy. Bardzo się cieszę, że wszystkie zebrania się już odbyły i mieszkańcy pomimo ograniczeń związanych z pandemią licznie w nich uczestniczyli i zdecydowali, na co chcą przeznaczyć swoje pieniądze – podsumowała zebrania sołeckie Monika Pietrzyk.

BN

Fot. Archiwum

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz