Etapowanie studium.

SOCHACZEW Miejscy radni na sesji, która odbyła się 10 lipca, jednogłośnie zdecydowali, że dokonają zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Sochaczewa.

Ma to związek z decyzją wojewody mazowieckiego, który uchylił majową uchwałę rady, zezwalając na budowę na Polach Czerwonkowskich osiedla mieszkaniowego. Wojewoda uznał, że zamierzenia inwestora są sprzeczne z obowiązującym studium uchwalonym przez sochaczewskich radnych w grudniu 2002 roku.

Podczas sesji Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa, przypomniał, że w grudniu 2018 roku radni wyrazili zgodę na opracowanie zupełnie nowej wersji studium dla całego Sochaczewa, prace nad nim są w dużym stopniu zaawansowane, jednak nadal pozostaje wiele niewiadomych.

Chodzi m.in. o korytarze kolejowe i drogowe prowadzące do Centralnego Portu Komunikacyjnego, a oczekiwanie na ich dokładny przebieg zapewne wydłuży czas pracy nad tym dokumentem. Stąd propozycja, by obecnie obowiązujące studium zmienić punktowo, dla konkretnego obszaru na Polach Czerwonkowskich, i zapisać w nim, że na konkretnych działkach wiodącą funkcją będzie mieszkaniowa. Taki zapis wypełni oczekiwanie wojewody, a inwestor będzie mógł przystąpić do budowy osiedla. Opinię burmistrza podzielili wszyscy radni uczestniczący w sesji.

opr. dot

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz