Elektromobilność w Gminie Młodzieszyn.

Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych czynników rozwoju współczesnych gmin i dotyczy m.in. zagadnień związanych z zastosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Polska w 2017 roku podjęła działania zmierzające do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych (np. gaz płynny, sprężony gaz ziemny).

W związku z tak nakreślonym kierunkiem rozwoju oraz w poczuciu odpowiedzialności za środowisko naturalne Gmina Młodzieszyn przystąpiła do opracowania dokumentu Strategii Rozwoju Elektromobilności, który ma przyczynić się do wdrożenia dla gminy celów i kierunków rozwoju nowoczesnego transportu i komunikacji, a także ochrony środowiska i podniesienia jakości życia mieszkańców. Zadania brane pod uwagę podczas opracowywania strategii, to m.in. modernizacja taboru transportu zbiorowego, poprawa jakości powietrza, promocja transportu zbiorowego przyjaznego środowisku, wzrost jakości życia mieszkańców gminy i okolic, utworzenie sprawnie funkcjonującego systemu ładowania pojazdów oraz edukacja mieszkańców na temat zanieczyszczeń pochodzących z tzw. niskiej emisji.

Potencjalnymi efektami wynikającymi z realizacji zadań Strategii Elektromobilności mogą być przede wszystkim:

  • poprawa stanu środowiska naturalnego,
  • redukcja hałasu na skutek wprowadzenia pojazdów „cichych”,
  • wprowadzenie usprawnień w zakresie pobierania opłat za parkingi, wraz z poprawą dostępu komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych,
  • większe zainteresowanie alternatywnymi formami transportu,
  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej.

Aby określone cele i kierunki rozwoju były nie tylko zgodne z wytycznymi i ogólnoświatowymi trendami, ale również stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej, gmina udostępniła na swojej stronie internetowej ankietę w wersji online https://forms.gle/MshMWFXERtds2Wkk7. Wyniki badania wpłyną bezpośrednio na kształt opracowywanego dokumentu oraz dobór odpowiednich rozwiązań dla mieszkańców gminy w zakresie elektromobilności.

Na opracowanie powyższej strategii Gmina Młodzieszyn uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Gepard II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

Gmina Młodzieszyn

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz