Ekspresówką przez gminy.

Reklamy

Budowa drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej były tematem spotkań z samorządami, które zorganizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Spotkanie odbyło się w systemie zdalnym w dniach 25 – 27 stycznia. Uczestnicy mogli zapoznać się m.in. z wynikami Studium Korytarzowego, najkorzystniejszym przebiegiem korytarza planowanej trasy oraz dalszymi krokami związanymi z przygotowaniem całej inwestycji.

Inwestycja dotyczy nowego przebiegu drogi krajowej nr 50. Kilka miesięcy temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała gminy, przez które te trasy będą przebiegać, o wyznaczonych korytarzach drogowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Plany przewidują przekształcenie DK nr 50 w drogę   ekspresową S50, która wraz z mającą powstać autostradą A50 będzie w przyszłości stanowiła Obwodnicę Aglomeracji Warszawskiej. Przygotowano cztery warianty jej przebiegu. Plany GDDKiA są szczególnie istotne dla gmin Wyszogród, Młodzieszyn i Nowa Sucha, przez które przebiega nowa pięćdziesiątka.

Emocje wokół korytarzy

– Dla mieszkańców gmin jest bardzo ważne, na ile zmiany w Drodze Krajowej numer 50 odbiją się na warunkach ich życia. Wyznaczone korytarze przez Generalną Dyrekcję wzbudziły szereg emocji. Aktualnie, w przypadku korytarzy drogowych, zostały one zawężone do szerokości około 5 kilometrów. Dla DK numer 50 zarekomendowano wariant najkorzystniejszy. Obecnie żaden z tych wariantów nie przewiduje poważnej ingerencji w grunty gminy Nowa Sucha – informuje Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.

Dodajmy, że szczegóły przebiegu pięćdziesiątki są przedstawione na stronie Generalnej Dyrekcji, zarówno za pośrednictwem map, jak i dokładnych opisów wraz z podaniem przewidywanych kosztów inwestycji dla poszczególnych wariantów.

Również Monika Pietrzyk, wójt gminy Młodzieszyn oraz Sławomir Makowski, przewodniczący rady gminy, uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez GDDKiA w sprawie planów przebiegu drogi ekspresowej S50.

– Podczas spotkania Dyrekcja Generalna przedstawiła nam opracowane studium korytarzowe przebiegu planowanych dróg ekspresowych. Jak podkreśla inwestor, zgodnie z cyklem przygotowania inwestycji drogowej, to dopiero początek i do ustalenia ostatecznego przebiegu drogi jest jeszcze wiele pracy – zaznacza Monika Pietrzyk. Jak dodała, cztery warianty drogi wytyczone na mapach, to jedynie osie korytarzy wariantów wskazanych podczas opracowania studium. Nie przesądzają one w żaden sposób o przebiegu przyszłej drogi przez konkretne nieruchomości. Na to trzeba czasu i bardziej szczegółowych opracowań technicznych i ekonomicznych.

Na etapie planowania

Wyznaczony w ramach Studium korytarz na kolejnym etapie wstępnych prac przygotowawczych objęty będzie szczegółowymi analizami w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ). To wtedy GDDKiA planuje przedstawić możliwe warianty przyszłej drogi i przeprowadzić bezpośrednie konsultacje z mieszkańcami i  samorządami. Terminy i miejsca spotkań z podaniem wariantów przebiegu tras, zostaną podane po opracowaniu Studium.

Droga ekspresowa S10 mająca połączyć m.in. Płock z Warszawą, oraz S50 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej, to inwestycje, których potrzebę sygnalizowano już od lat. Obszar analiz objął ponad 20 tys. km kwadratowych i 192 gminy. Przy dobrej współpracy wszystkich zainteresowanych stron, pierwsze odcinki S10, S50 oraz OAW mogłyby być gotowe już w 2027 roku, a całość inwestycji wykonana do 2035 roku.

Czy tak będzie, nie wiadomo. Mieszkańcy gmin Wyszogród, Młodzieszyn i Nowa Sucha, mający nieruchomości przy planowanych trasach, zainteresowani są, aby przebudowa nie wpłynęła na jakość ich życia i nie pogorszyła warunków bytowych oraz wartości ich działek. Na to przede wszystkim zwrócą uwagę podczas konsultacji i tego będą się domagać od inwestorów i wykonawców przebudowy.

Na razie czekamy na szczegóły i propozycje dla samorządów – dodaje Maciej Mońka.

Gmina i Miasto Wyszogród nie przedstawił opinii odnośnie S50, tak, jak to uczynili przedstawiciele samorządów Młodzieszyna i Nowej Suchej.

Bogumiła Nowak

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz