Egzekucja komornicza.

Od jakiegoś czasu mam problemy finansowe. Nie jestem w stanie spłacać kredytów i alimentów. Nie jestem zatrudniony na etacie, ale na umowę zlecenie. Czy, jeżeli sprawa trafi do komornika, to może zabrać mi on całe moje wynagrodzenie z umowy zlecenia? Nie mam innego źródła dochodu i boję się, że zostanę bez środków do życia.
Mariusz L.
 
Co do zasady komornik ma prawo zająć całość wierzytelności wynikającej z umowy cywilnoprawnej, czyli Pana wynagrodzenia, jako zleceniobiorcy. Przepisy przewidują jednak wyjątki od tej zasady.
Zgodnie z art. 833§2 kodeksu postępowania cywilnego do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu pracy, dotyczące ograniczeń egzekucji z wynagrodzenia z tyłu umowy o pracę. Oznacza to, iż komornik może, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, dokonać potrącenia do wysokości trzech piątych wynagrodzenia w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych, a w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych do wysokości połowy wynagrodzenia.
Kolejny wyjątek od powyższej zasady ustanowiony został w artykule 829 pkt 5 kpc. Zgodnie z nim, nie podlegają egzekucji u dłużnika pobierającego stałą płacę, pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy, pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie.
Jeżeli więc komornik w toku prowadzonej egzekucji zajmie całe Pana wynagrodzenie jako zleceniobiorcy i odmówi zastosowania przepisów, o których mowa powyżej, może Pan złożyć we właściwym sądzie rejonowym skargę na jego czynności.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.
  1. Nr 43, poz. 296).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus, Francuska 26 lok. 11
Warszawa, kom.500-020-048

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz