Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Brochów.

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” – to rodzaj zadania publicznego, na które wnioskami złożonymi do Zarządu Województwa Mazowieckiego odpowiedziały organizacje z terenu Gminy Brochów. Wielkim sukcesem jest fakt, iż aż 18 z nich udało się uzyskać dotacje w wysokości 5 tys. zł, co daje łączną kwotę 90 tys. zł.
Wśród oferentów znalazły się Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenie Aktywni dla Brochowa i Koła Gospodyń Wiejskich.

Przyznane dotacje pozwolą na zakup min. wyposażenia dla strażnic i świetlic wiejskich, które są siedzibami właśnie tych organizacji.
Wnioskowano o sprzęt AGD, RTV, narzędzia niezbędne do organizacji imprez integracyjnych, oraz doposażające siedziby, czyli nawet meble.
„Niezwykle cieszy nas wiadomość, że tak wiele wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. To przede wszystkim zasługa wielkiego doświadczenia, które posiadają członkowie organizacji z terenu naszej gminy, oraz wsparcia ze strony Urzędu Gminy. Zawsze będziemy wspierać merytorycznie organizacje pozarządowe z naszego terenu, oczywiście nie naruszając ich autonomii. Członkowie doskonale znają potrzeby lokalnych społeczności, wiedzą czego brakuje i sumiennie wypełniając swoje członkowskie obowiązki starają się o pozyskanie środków zewnętrznych, celem realizacji wcześniej wspomnianych potrzeb. Czas pandemii jest dla nas wszystkich trudny i jak wiemy organizacja wszelkiego rodzaju aktywności jest mocno ograniczona. Jestem jednak przekonany, że dzięki pozyskanym środkom, kiedy sytuacja się nieco ustabilizuje, będziemy mogli wspólnie cieszyć się z tak doskonale wyposażonych lokalizacji”- powiedział Piotr Szymański, Wójt Gminy Brochów.

Tymczasem trwają zakupy, które można realizować dzięki przyznanym środkom, oraz wspólnie z Urzędem Gminy, który wspiera wnioskodawców przygotowane są rozliczenia całości zadania.

„Warto wspomnieć, że na terenie Gminy Brochów działa aż 13 Kół Gospodyń Wiejskich, 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Stowarzyszenie Aktywni dla Brochowa – te wszystkie organizacje wzajemnie wspierają się w działaniach mających na celu rozwój wspólnot i aktywizację różnego rodzaju wydarzeń. Taka komplementarność zapewnia nam osiąganie dużych i zadowalających efektów pracy”dodaje Piotr Szymański.

UG Brochów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz