Duże odpady oddasz za darmo od 6 czerwca.

Jak już wcześniej informowaliśmy Zakład Wodociągów i Kanalizacji otrzymał nowe zadanie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Na wyznaczonym placu, a terenie oczyszczalni ścieków przy al. 600-lecia 69 ustawiono już część kontenerów. Gotowy i zatwierdzony przez burmistrza jest też regulamin działania punktu.

Jak czytamy w tym dokumencie, punkt ma pracować w każdą sobotę w godzinach 9.00 – 15.00 (za wyjątkiem tzw. czerwonych kartek w kalendarzu). Przyjmie nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne od każdego sochaczewianina, który funkcjonuje w systemie gospodarki odpadami. Oznacza to, że kanapy czy dywany będą  odbierane po okazaniu dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za zgodne z prawem gromadzenie, transport i utylizację śmieci. Może to być np. zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta, kopia ostatniego przelewu wysłanego na konto spółdzielni lub wspólnoty potwierdzająca, że wraz z czynszem płacimy za śmieci.

Nasi pracownicy przyjmując odpady będą wypełniali dokument potwierdzający ich dostarczenie zawierający m.in. takie dane jak data, adres nieruchomości z której pochodzą, ich rodzaj i masa. Wszystko będzie ewidencjonowane, gdyż do PSZOK w ciągu roku będzie można dostarczyć określoną, maksymalną ilość odpadów – wyjaśnia prezes ZWiK Magdalena Kaczorowska.

Odpady trzeba przywieźć na własny koszt, zdjąć z samochodu lub przyczepki i umieścić we wskazanym miejscu. Produkty wymagające opakowania muszą znajdować się w szczelnych workach lub kartonach.

Robimy wszystko, by PSZOK ruszył od czerwca i od soboty szóstego zaczął już normalnie działać. Teren jest przygotowany, wyposażamy go w kolejne kontenery – dodaje prezes ZWiK.

Natomiast Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska UM informuje, że dla wspólnot i spółdzielni PSZOK będzie otwarty także w inne dni niż sobota.

– Do zarządców budynków wielorodzinnych prześlemy pisemne informacje o uruchomieniu punktu i zasadach jego działania. Jeśli administrator zechce dostarczyć większą ilość odpadów, nie musi czekać do soboty. Wystarczy, że zadzwoni do PSZOK i ustali dogodny termin ich przekazania – mówi Agnieszka Tomaszewska.

Punkt ma przyjmować tylko odpady wytworzone w domach i mieszkaniach, a nie w przedsiębiorstwach. Tu przepisy są jasne i obowiązują od lat. Jeśli ktoś mieszka i pracuje pod tym samym adresem, prowadzi np. sklep stacjonarny czy internetowy, świadczy usługi krawiecki lub księgowe, jest architektem, prawnikiem, mechanikiem samochodowym – musi mieć oddzielną umowę na wywóz śmieci. Za odpady powstałe w gospodarstwie domowym wnosi opłatę jak każdy inny mieszkaniec Sochaczewa, a na odbieranie śmieci wytworzonych w firmie musi mieć oddzielną umowę. Gdy miasto organizowało otwarte zbiórki tego, co przez lata gromadziliśmy w piwnicach i na strychach, zdarzało się podrzucanie kilkunastu opon (czasem ciągnikowych), części samochodowych, dużych ilości lakierów itp. Ratusz chce z tym skończyć i skłonić przedsiębiorców, by za wytworzone w firmach śmieci rozliczali się zgodnie z prawem, a przeciętny Kowalski nie płacił z własnej kieszeni za utylizację zderzaków czy akumulatorów porzuconych do punktu zbiórki przez mechanika samochodowego. Stąd wprowadzone limity.

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów w następujących ilościach:

Nazwa odpadu  /  Maksymalna masa odpadu przekazana do PSZOK z jednej nieruchomości [kg]/[szt.] na rok, papier / 50 kg, tworzywa sztuczne / 30 kg, szkło / 30 kg, odpady wielomateriałowe / 5 kg, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, a także igły, strzykawki, paski używane do badania poziomu cukru we krwi, czyli odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych / 0.5 kg, chemikalia / 5 kg, zużyte baterie i akumulatory / 10 kg, zużyte sprzęt elektryczny i elektroniczny / 100 kg, meble i inne odpady wielkogabarytowe  / 200 kg, zużyte opony / 8 sztuk, w tym maksymalnie 4 opony z samochodu osobowego, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (nie z budowy domu) / 250 kg

PSZOK nie przyjmie:

zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów,materiałów zawierających azbest lub smołę, uszkodzone odpady w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania; szyb samochodowych,  szkła zbrojonego i hartowanego, części samochodowych i pojazdów wycofanych z eksploatacji, opon z samochodów dostawczych, ciężarowych i maszyn rolniczych, styropianu budowlanego, odpadów, których nie można zidentyfikować lub takich, które nie powstały w gospodarstwach domowych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Sochaczew, al. 600-lecia 69 tel. (46) 862–82–30 lub 604-627-567

Więcej informacji na temat zasad jego działania:

www.zwik.sochaczew.pl, www.sochaczew.pl/smieciponowemu

Referat Gospodarki Odpadami

Urząd Miejski w Sochaczewie

tel.: (46) 862-22-35 wew. 410, 411, 412

e-mail: SmieciPoNowemu@sochaczew.pl

źródło: UM

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz