Drogi zmodernizowane i oddane do eksploatacji.

Od czwartku, 15 października br. kierowcy i piesi mają do dyspozycji kolejne wyremontowane drogi na terenie powiatu. Zakończyła się m.in. przebudowa ulicy Głowackiego w centrum Sochaczewa.

Zmodernizowana ze środków w ramach wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych, powiatowa droga została oddana już do użytku. W jej odbiorze technicznym uczestniczył reprezentujący posła Macieja Małeckiego, ministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych dyrektor jego biura Michał Orliński oraz władze samorządowe, na czele ze starostą Jolantą Gonta i burmistrzem Piotrem Osieckim. Wśród obecnych byli także m.in. Andrzej Kierzkowski przewodniczący Rady Powiatu, wicestarosta Tadeusz Głuchowski oraz Dariusz Dobrowolski wiceburmistrz, Małgorzata Dębowska dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Prace remontowe wykonane przez firmę Strabag Sp. z o.o. kosztowały 2,65 mln zł. W realizacji tego przedsięwzięcia zasadnicze znaczenie miało rządowe wsparcie, które wyniosło ponad 2,12 mln zł. Pozostałymi kosztami wspólnie podzieliły się samorządy – powiatowy i miejski. Dzięki bardzo dobrej współpracy kolejna inwestycja drogowa stała się faktem. Wspólnymi siłami udało się również gruntownie przebudować kluczową dla Sochaczewa ulicę Trojanowską na całej jej długości aż do granic miasta. Niedawno zakończył się ostatni etap prac i oddanie do użytku tej arterii.

Pierwsza faza modernizacji ul. Głowackiego już także za nami. – Po latach zapóźnień nareszcie wprowadziliśmy i utrzymujemy dobre tempo w budowaniu oraz remontowaniu sochaczewskich dróg. Udało się to dzięki wsparciu polskiego rządu i dobrej współpracy na miejscu. Ten wypracowany w ostatnim czasie mechanizm przyczynił się także do obecnego sukcesu. Na modernizację ulicy Głowackiego czekało wielu mieszkańców Sochaczewa i powiatu. Myślę, że szczególnie  wyglądali jej uczniowie pobliskich szkół, w tym Szkoły Muzycznej. Dziś mamy dla nich i wielu innych użytkowników sochaczewskich dróg dobrą wiadomość. Fatalny dotąd stan Głowackiego mogliśmy naprawić dzięki wzorowemu współdziałaniu między samorządami i instytucjami rządowymi. Przypomnę, że to nie pierwsze rządowe środki, które trafiły na teren powiatu wspierając tak potrzebne nam inwestycje. A szacujemy, że dzięki Rządowemu Programowi Budowy Dróg Lokalnych do 2023 roku w całej Polsce zostanie zmodernizowanych ponad 22 tys. km dróg lokalnych – mówi minister Maciej Małecki.

Ulica Głowackiego w Sochaczewie przebudowywana została na odcinku 0,645 km, począwszy od skrzyżowania z ul. M. J. Piłsudskiego do torów kolejowych prowadzących do hal magazynowych na polach czerwonkowskich. Wartość zadania to ponad 2,6 mln złotych. Zakres wykonanych prac objął m.in. przebudowę samej drogi, budowę ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego, budowę miejsc postojowych po jednej stronie dla pojazdów osobowych, odwodnienie poprzez kanalizację deszczową, przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów czy także usunięcie kolizji z istniejącymi tam sieciami infrastruktury. Podczas oddania drogi do użytkowania symbolicznie posadzono też drzewa tuż przy zatoczkach parkingowych. Ziemię pod wzrastające klony, które przez lata zdobić będą drogę, podsypywali przedstawiciele samorządów.

Przypomnijmy, że Rządowy Program Budowy Dróg Lokalnych jest narzędziem chętnie wykorzystywanym przez samorządy do radykalnej poprawy stanu dróg. – Remontując kolejne ulice dążymy do ulepszania nie tylko ich stanu, ale co za tym idzie, do bezpieczeństwa ruchu. Mieszkańcy potrzebują komfortowych i bezpiecznych dróg – wyjaśnia starosta sochaczewski Jolanta Gonta – Niejednokrotnie pozyskaliśmy dotację rządową z programu, który zakłada przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. I po raz kolejny podkreślę, iż środki, które trafiają do powiatu sochaczewskiego to efekt profesjonalnie przygotowanych wniosków, ale też dużego wsparcia posła Macieja Małeckiego, który istotnie zabiega, by trafiały one na ziemię sochaczewską. Zarząd Powiatu jest za to niezwykle wdzięczny – dodaje.

Tego samego dnia, oficjalnie przekazano do eksploatacji wyremontowane trzy odcinki dróg na terenie gminy Rybno. W tym przypadku prace zostały wykonane na ponad 6 kilometrach. – Na ich zakres złożyły się przede wszystkim: wykonanie warstwy ścieralnej, warstwy wyrównawczej, jak również ścinka oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym. Wykonawcą zadania na drogach: Erminów – Karolków, Wężyki – Antosin oraz Matyldów – Rybno była firma P.H.U. Prima z Sochaczewa. Całość inwestycji obejmującej trzy odcinki dróg kosztowało ponad 1,5 mln zł – informuje Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Z kolei, Tadeusz Głuchowski, wicestarosta sochaczewski dodaje, że również w tym przypadku środki na inwestycję powiat sochaczewski pozyskał z rządowego programu (dofinansowanie w wysokości 70 %). Pozostałym kosztami realizacji inwestycji solidarnie podzieliły się samorządy – powiatowy i gmina Rybno. Podczas oddania do eksploatacji dróg, obecny był wójt gminy Rybno Damian Jaworski, który nie ukrywał zadowolenia ze współpracy z powiatowym samorządem, nie tylko w zakresie inwestycji drogowych. To najlepszy dowód, jak wiele można wykonać w zgodzie i przy odpowiednim współdziałaniu. A to niezwykle ważne dla władz powiatowych obecnej kadencji, by działać dla dobra mieszkańców całej ziemi sochaczewskiej. W otwarciu drogi uczestniczyli ponadto – Bożena Samson członek Zarządu Powiatu i Krystian Gołębiewski, sekretarz Gminy Rybno.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz