Droga i chodnik odebrane.

Trwająca pandemia nie wyhamowała tegorocznych inwestycji na powiatowych drogach. Zakończyła się realizacja kolejnych dwóch zadań. W gminie Teresin powstała pierwsza część łącznika pomiędzy obwodnicą Teresina a Zielonką, a w Żukowie, w gminie Sochaczew, nowy chodnik. Tuż przed końcem roku, w środę 30 grudnia odbyły się odbiory techniczne obu inwestycji.

Wykonane inwestycje chwali wicestarosta sochaczewski Tadeusz Głuchowski, podkreślając, że udało się ich dokonać dzięki rządowemu wsparciu. Podziękował też ministrowi Maciejowi Małeckiemu, posłowi ziemi sochaczewskiej, którego podczas odbiorów drogi w Teresinie i chodnika w Żukowie reprezentował dyrektor jego biura Michał Orliński.

O przebudowę drogi powiatowej na odcinku Teresin Gaj – Zielonka w gminie Teresin od piętnastu lat zabiegał radny powiatowy z tego terenu Jan Łopata. O przeznaczenie powiatowych środków- na ten cel aktywnie wnioskowała też inna radna – Aneta Sowińska. Przygotowana jest dokumentacja projektowa na całość drogi od skrzyżowania z ul. Szymanowską do skrzyżowania z obwodnicą Teresina tj. na odcinek blisko 1 100 metrów. Inwestycja ta, jak wszystkie zadania drogowe na terenie powiatu miała być finansowana wspólnie z gminą, na której terenie jest realizowana. W tym przypadku wspólnie z gminą Teresin, po 50%. Jednak, jak już informowaliśmy samorząd gminny wycofał się z dofinansowania przedsięwzięcia, odkładając jego realizację na rok 2021. Z tego względu przebudowę drogi podzielono na dwa etapy. Obecnie został realizowany pierwszy czyli przebudowa na odcinku o długości 560 metrów. Zakres prac objął: wykonanie warstw podbudowy, położenie nawierzchni, budowa i przebudowa zjazdów, odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych oraz oznakowanie pionowe i poziome. Inwestycja kosztowała ponad 731,6 tys. zł, a jej wykonawcą była sochaczewska firma Prima.

– Jeszcze nie tak dawno to była zwykła polna droga, a dziś została gruntownie przebudowana. Szkoda, że nie na całym odcinku. Ale mam nadzieję, że w przyszłym roku to się zmieni. Dla mnie ta droga jest bardzo ważna, ponieważ jest to mała obwodnica Teresina i to dosłownie. Jadąc od strony Szymanowa, dojeżdżając do obwodnicy i przecinając ją, dojeżdżamy do Dębówki, Piasecznicy, Kaźmierowa i wyjeżdżamy przy Szkole Muzycznej w Sochaczewie. Starszy człowiek, który gorzej porusza się na trasie krajowej Warszawa-Sochaczew, dzięki tej małej obwodnicy nie musi wyjeżdżać na główną drogę, która jest bardzo niebezpieczna. A tutaj nie ma tak dużego ruchu, więc można jechać spokojnie. Dzięki temu starsze osoby bez problemu dojadą do Sochaczewa załatwią swoje sprawy i bezpiecznie wrócą do domu. O to dokładnie mi chodziło, aby ta droga została wykonana. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w budowę tej drogi. Szczególne podziękowanie kieruję do pani Magdziak z Urzędu Gminy w Teresinie, która pomagała nam w wielu kwestiach – podsumowuje wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Łopata i przyznaje – Doprowadzenie do budowy tej drogi to było moje marzenie i cel.

Bezpieczeństwo mieszkańców, tym razem Żukowa i okolic zdecydowanie poprawi zakończona właśnie w gminie Sochaczew budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej na odcinku Żuków – Młodzieszyn. To drugi etap zadania. Przypomnijmy, dwa lata temu powstał tu ciąg komunikacyjny dla pieszych o długości 550 m. Zarówno o tamtą, jak i tę chodnikową inwestycję uparcie zabiegał radny powiatowy z tego terenu Sylwester Lewandowski. – Bardzo istotna dla mnie jest kwestia bezpieczeństwa, nie tylko kierowców, ale także pieszych. Dlatego czyniłem starania, aby została zrealizowana dalsza budowa chodnika, tak ważnego dla niezmotoryzowanych użytkowników ruchu. Tym bardziej dziękuję Zarządowi Powiatu na czele ze starostą Jolantą Gonta i wicestarostą Tadeuszem Głuchowskim za poparcie mnie w dążeniu do realizacji tych inwestycji, duże podziękowania składam posłowi Maciejowi Małeckiemu oraz Powiatowemu Zarządowi Dróg – mówi radny Lewandowski – Mieszkańcy Żukowa i okolic mają piękny prezent na ten Nowy Rok – dodaje. W drugim etapie zakres robót objął: budowę chodnika na odcinku o  dł. 386 m, budowę chodnika z kostki betonowej, przebudowę zjazdów, oczyszczenie rowów z namułu wraz w wyprofilowaniem skarp i dna rowu, umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi. Wykonawcą zadania była firma Agnes-Bud z Mistrzewic, a jego wartość to niespełna 169 tys. zł.

W odbiorach obu inwestycji uczestniczył wicestarosta Tadeusz Głuchowski – Systematycznie poprawiamy układ komunikacyjny w powiecie sochaczewskim. Dla Zarządu Powiatu priorytetem jest zarówno komfort mieszkańców jeśli chodzi o korzystanie z infrastruktury drogowej, ale również ich bezpieczeństwo. Dlatego budowa i przebudowa dróg jest bardzo ważną sprawą, podobnie jak powstawanie nowych chodników. Mam nadzieję, że gmina Teresin nie zmieni zdania i inwestycja zostanie dokończona w 2021 roku – mówił. Obecni byli też m.in. Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie, jej zastępca Krzysztof Zieliński, przedstawiciele wykonawców i inspektorzy nadzoru.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz