DPS w mazowieckim projekcie.

Niedawno informowaliśmy o realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie projekcie dotyczącym zabezpieczenia personelu i podopiecznych na czas Covid-19.

 Pozyskano na ten cel ponad 33 tysiące złotych. Tymczasem placówka realizuje kolejny projekt, tym razem dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dla Mazowsza” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój Usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt „Wsparcie dla Mazowsza” realizowany jest przez Województwo Mazowieckie gdzie Grantodawcą jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Celem projektu jest wsparcie Domów Pomocy Społecznej, w tym personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

Całkowite dofinansowanie wynosi 248 117,00 zł., z czego 209 113,01 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej zaś 39 003,99 zł z budżetu Państwa.

Część dofinansowania będzie przeznaczona na wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla 45 pracowników, bezpośrednio zajmujących się na co dzień mieszkańcami Domu.

Z pozostałej części zostaną dokonane następujące zakupy: urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń suchą mgłą wraz z specjalistycznym preparatem biobójczym; rękawiczki diagnostyczne jednorazowe nitrylowe w rozmiarze M i L; maseczki jednorazowe; kombinezony jednorazowe; płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni; żele do dezynfekcji rąk; fartuchy medyczne jednorazowe; termometry bezdotykowe medyczne; ścienne stojące dozowniki bezdotykowe do dezynfekcji rąk, zasilane sieciowo; maty dezynfekcyjne; mydło antybakteryjne.

Mając na uwadze panującą sytuację epidemiczną na terenie Polski a także problemy, z jakimi borykają się Domy Pomocy Społecznej każde wsparcie jest bardzo ważne.

DPS

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz