Dotacje jako koło ratunkowe.

Od 30 lipca do 7 sierpnia mazowieccy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dotacje z Unii Europejskiej na cele obrotowe i utrzymanie płynności finansowej. O bezzwrotne dotacje mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, w tym też samozatrudnieni oraz małe firmy działające w branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, wystawienniczo-targowej i artystycznej. Czy te pieniądze uratują je od upadku, to dopiero się okaże.

Na wsparcie drobnych przedsiębiorstw samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 66 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Z pomocy skorzystają firmy najbardziej dotknięte skutkami epidemii koronawirusa, których sytuacja znacznie się pogorszyła z powodu ograniczenia lub zawieszenia działalności. Chodzi w tym też, aby dofinansowanie pomogło utrzymać bieżącą działalność firmy.

Pomysł dobry, ale…

– Pomysł jest bardzo dobry, ale wszystko zależy od tego, jaka to będzie kwota dla poszczególnych firm i jaki zakres i czas finansowania. Czy będzie to jednokrotna wpłata, czy rozłożona w czasie, wieloetapowa. Czy też będą jakieś obwarowania na co te środki będzie można przeznaczyć i jak wykorzystać – mówi Hanna, właścicielka małej firmy zajmującej się organizacją imprez.

W czasie pandemii zmuszona była zawiesić działalność. Teraz zastanawia się nad wznowieniem pracy, choć obawia się, by znów wszystko jej nie siadło.

– W mediach ciągle straszą statystyką zachorowań, choć tak naprawdę nikogo nie znam z bliższych i dalszych znajomych, co by zetknął się z covidem. Na kwarantannie byli, ale nie słyszałam, by chorowali. Obawiam się, że jak znów uruchomię działalność, to ktoś z decydentów znów nie wymyśli zakazu działania i organizowania imprez, bo wtedy to już leżę – stwierdza Hanna, która zaznacza, że drugi raz zawieszenie działalności może być dla niej plajtą.

Czy złoży wniosek o dofinansowanie? Zapewne spróbuje, gdyż pomysłów jej nie brakuje na ciekawe projekty. To dla niej jakaś szansa na ruszenie biznesu. Jednak pod warunkiem, że znów nie będzie zamrożenia imprez kulturalno – turystycznych.

Wnioski o wsparcie mogą składać osoby oferujące zakwaterowanie, prowadzące restauracje, gastronomię, organizatorzy turystyki, pośrednicy i agenci turystyczni oraz usługi z nią związane, prowadzący działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów, a także wszelkich działań artystycznych.

Warunki do spełnienia

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM na stronie funduszemazowsza.eu. Każdy wniosek musi być podpisany z użyciem podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego. Jest to możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie wymaga to posiadania Profilu Zaufanego, a jedynie założenia konta w serwisie.

W ramach naboru o wsparcie będzie mógł ubiegać się wnioskodawca, który spełnia określone warunki. Musi posiadać status mikro i małego przedsiębiorcy, z uwzględnieniem samozatrudnionych, a przed epidemią nie znajdował się w trudnej sytuacji finansowej. Te problemy muszą wynikać tylko z powodu wystąpienia pandemii covid-19.

Przedsiębiorca musi też udokumentować, że prowadził działalność gospodarczą, co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych i w dniu składania wniosku prowadzi nadal działalność. Nie może wnioskować osoba, która otworzyła likwidację na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz wobec której firmy otwarte jest postępowanie upadłościowe.

Dofinansowanie dotyczy firm, które posiadają siedzibę i prowadzą działalność na terenie Mazowsza i mają trudności zaistniałe wskutek covid-19, a ich sytuacja uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki w czasie pandemii. Trzeba wykazać, że firma odnotowała spadek przychodów w czerwcu tego roku o co najmniej 50 procent w porównaniu do czerwca z 2019 roku. Dodatkowo trzeba wykazać, że nie jest się podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie, że nie zalegało się na koniec 2019 roku z płatnościami podatków i składek ZUS.

 Bezzwrotnie, ale pod warunkiem

Dofinansowanie można otrzymać na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małych przedsiębiorstw. Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych.

Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania zatrudnienia i działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 164 747,31 złotych przy 49 pełnych etatach. Wkład własny nie jest wymagany.

Wszystkie dokumenty, jakie trzeba wypełnić, są dostępne na stronach samorządu Mazowsza. Miejsce składania wniosków to Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 w Warszawie. Konkurs ofert ma być rozstrzygnięty we wrześniu.

Bogumiła Nowak

Fot. pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz