Dostęp do dokumentacji medycznej.

Jestem pacjentką państwowej przychodni. Ostatnio chciałam wyciągnąć moje dotychczasowe badania, żeby pokazać je innemu lekarzowi. Kiedy poprosiłam w mojej przychodni o wydanie mi badań, jakie przeprowadzałam, obsługa powiedziała mi, że nie ma takiej możliwości, bo przychodnia musi przechowywać moją dokumentację medyczną. Czy nie mogę uzyskać moich badań?

Hanna G.

Przychodnia oczywiście ma obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez określony czas, ale nie wyłącza to prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja taka jest udostępniana do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, a także poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji, jak również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadku wykonania i wydania kserokopii, odpisu lub wyciągu przychodnia może pobierać opłatę.

Konkludując, ma Pani prawo żądać dostępu do swojej dokumentacji medycznej we wskazany powyżej sposób. Jeżeli podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie zapewnia pacjentowi tego dostępu, uprawniony może zwrócić się z wnioskiem do Rzecznika Praw Pacjenta, który podejmie kroki zmierzające do ustalenia, czy doszło do naruszenia praw pacjenta.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159)

Dominika Abramowska-Irzyk

radca prawny

Kancelaria Prawna Leximus, Francuska 26 lok. 11

Warszawa, kom. 600-982-647

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz