Dodatkowy dzień wolny dla krwiodawców.

W myśl nowych przepisów osobom, które oddały krew, jej składniki lub osocze po przebytej chorobie COVID-19, przysługują dwa, a nie jak do tej pory jeden, dni wolnego. Z przerwy w pracy można skorzystać w dniu donacji i dniu następującym po niej. Wynika to z dołączenia do ustawy o publicznej służbie krwi nowego artykułu 9a.

Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności pracownika jest przedstawienie przez niego, podobnie jak miało to miejsce do tej pory w odniesieniu do jednego dnia wolnego, zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa. W czasie spowodowanej oddaniem krwi nieobecności pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.

Kolejnym nowym przywilejem dla krwiodawców jest 33-procentowa ulga na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego (w kolei w I i II kasie w pociągach osobowych i pospiesznych, w autobusach  w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, w pociągach w II klasie innych niż osobowe i pospieszne). Z ulgi tej może skorzystać osoba, która w swoim życiu przynajmniej trzy razy oddała krew lub jej składniki. Dokumentem poświadczającym możliwość skorzystania ze zniżki jest zaświadczenie wydane przez regionalne lub wojskowe centrum krwiodawstwa. Zaświadczenie takie jest ważne przez pół roku od dnia jego wydania.

Przypomnijmy, że osoby często oddające krew mogą liczyć na szereg odznak. Dla kobiet które oddały  w swoim życiu przynajmniej 5 litrów krwi i mężczyzn którzy oddali przynajmniej 6 litrów przewidziano odznakę „Zasłużony Honorowy Krwiodawca”. Zasłużonemu honorowemu krwiodawcy, który oddał w swoim życiu co najmniej 20 litrów krwi może zostać przyznana odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Krwiodawcom przysługuje również ulga podatkowa zależna od ilości oddanej w roku podatkowym krwi.

Ulgi dla krwiodawców przewidział również samorząd miasta Sochaczew. Zasłużeni honorowi krwiodawcy mogą liczyć na 50% zniżki przy korzystaniu z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Sochaczewskiego Centrum Kultury oraz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, jak również darmowe przejazdy komunikacją publiczną oferowaną przez sochaczewski Zakład Komunikacji Miejskiej. Osoby które otrzymały odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” z oferty MOSiR, SCK i MZSiPBnB korzystają nieodpłatnie. Żeby skorzystać z tych przywilejów krwiodawca musi wyrobić w ratuszu Sochaczewską Kartę Mieszkańca.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz