Dodatkowa pomoc.

MŁODZIESZYN Mieszkańcy gminy Młodzieszyn, którzy potrzebują pomocy, a jeszcze jej nie uzyskali mogą starać się o wsparcie w postaci paczek żywnościowych.

Pomoc kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Dla osoby samotnej to 1402 złotych netto, a dla osoby w rodzinie 1 056 złotych netto.

Wydajemy nadal skierowania na paczki żywnościowe dla osób, które jeszcze nie uzyskały skierowania.   Zgłoszenia przyjmujemy do 24 czerwca. W celu uzyskania skierowania prosimy o  zgłaszanie się do GOPS w Młodzieszynie do pracowników socjalnych – informuje Monika Pietrzyk, wójt gminy Młodzieszn.

Jak dodaje, w celu uzyskania skierowania osoby będą zapraszane pojedynczo i przyjmowane zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. Osoby te muszą nosić przy pracownikach socjalnych maski zakrywające usta i nos, rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekować ręce.

Pomoc żywnościowa dla gminy Mlodzieszyn trafia z Banku Żywności SOS w Warszawie, a wydawana jest w formie paczek budynku OSP w Budach Starych. Osoby zakwalifikowane w dodatkowym naborze będą informowane telefonicznie o terminie odbioru żywności.

BN

fot.archiwum

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz