Do 6 osób wzrosła liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie
z dnia 04.06.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu sochaczewskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie (PPIS) informuje, że w ciągu ostatniej doby otrzymał informację o potwierdzonym laboratoryjnie przypadku zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika firmy DHL w Sochaczewie. Zakażona kobieta nie jest mieszkanką powiatu sochaczewskiego. Wobec powyższego ten przypadek nie został wykazany w statystyce prezentowanej w komunikacie PPIS przedstawiającym sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu.

Przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne, ustalono osoby ze styczności z zakażonym pracownikiem firmy i przeprowadzono z poszczególnymi pracownikami wywiady epidemiologiczne. W toku przeprowadzonych czynności kwarantanną objęto dotychczas 152 osoby pracujące na jednej zmianie z osobą zakażoną wraz z rodzinami lub osobami wspólnie zamieszkującymi. Wskazać należy, że w dużej mierze osoby przebywające
w kwarantannie są pochodzenia ukraińskiego. Aktualnie trwają dalsze czynności związane wydawaniem decyzji administracyjnych o kwarantannie, obejmowaniem nadzorem epidemiologicznym pracowników pozostających w pośredniej styczności z zakażonym, zgłaszaniem pracowników do badań diagnostycznych w kierunku COVID -19 i inne.

Dzisiejszy komunikat o sytuacji w powiecie, przedstawiający stan danych liczbowych na godzinę 13:00 nie zawiera jeszcze kompleksowych danych o liczbie kwarantann i nadzorów epidemiologicznych związanych z omawianym przypadkiem.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 04.06.2020 (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 659/ (188)

– na podstawie decyzji PPIS w Sochaczewie – 179 (152)

– na podstawie decyzji MZ – 480 (36)

  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 10/(0)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 269/(2)
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 5/(1)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba):
    39/(0)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 2/(0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 22/(0)

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl – http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz