Dłużej czekają na wnioski.

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie kolejny już raz przedłużyła termin składania wniosków suszowych od rolników. Pierwotnie nabór wniosków miał trwać do 31 października. Ostatecznie zdecydowała się zamknąć nabór wniosków na koniec listopada.

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rolnicy otrzymali kolejny termin do 29 listopada na złożenie w biurach powiatowych Agencji wniosków o pomoc tym, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

– To taki termin dla tych, którzy spóźnili się, albo musieli poprawić dane. Większość wniosków, które miały być złożone już dotarła do nas. Zawsze jednak parę wniosków od spóźnialskich dociera do nas na ostatni termin. Czasem zaraz po pierwotnie zaznaczonym terminie – informuje jeden z doradców terenowych agencji.

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, wynoszą co najmniej 30 procent danej uprawy. Szkody szacuje specjalna komisja powołana przez wojewodę. Jednak wysokość pomocy jest zróżnicowana i zależy od wielkości szkód powstałych na danej powierzchni uprawy lub od ilości zwierząt posiadanych przez rolnika (bydła, owiec, kóz lub koni).

Najwyższa pomoc, w wysokości 1000 złotych do hektara, zostanie przyznana do tych upraw, gdzie szkody wyniosły co najmniej 70 procent. W tym przypadku również do wieloletnich użytków zielonych, jeżeli w gospodarstwie jest duża ilość zwierząt przypadających na hektar tych użytków. Niższa stawka pomocy, czyli 500 złotych do hektara, dotyczy szkód co najmniej 30 procent, ale nie mniej niż 70 procent. Dotyczy to też użytków zielonych przy dużej ilości zwierząt na hektar.

Stawka pomocy w wysokości 500 złotych za hektar zostanie również przyznana w przypadku szkód w wieloletnich użytkach zielonych w wysokości 70 procent na hektar, jeżeli w gospodarstwie jest niska obsada zwierząt na tym terenie. Natomiast w przypadku szkód w wieloletnich użytkach zielonych w wysokości co najmniej 30 procent i mniej niż 70 procent, przy jednocześnie niskiej obsadzie zwierząt na hektar tych użytków, zostanie przyznana pomoc w stawce 250 złotych od hektara.

Najpewniej pierwsze wypłaty trafią do rolników na przełomie starego i nowego roku.

BN

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz