Dla dotkniętych pandemią.

fot.pixabay
Reklamy

Od 9 do 30 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy rolnikom szczególnie dotkniętych kryzysem Covid-19. Wsparcie finansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednak, aby otrzymać pomoc poza złożeniem wniosku trzeba spełnić określone wymogi.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy tylko w przypadku, gdy sam rolnik lub jego współmałżonek na 1 marca br. posiadał co najmniej 3 sztuki samców z bydła domowego w wieku od roku do 2 lat. Może to też dotyczyć sytuacji, kiedy posiada 3 krowy mleczne, których wiek przekracza 2 lat lub ma w gospodarstwie owce, czy kozy. Trzeba jednak mieć, co najmniej 10 sztuk owiec w wieku do 12 miesięcy lub 5 samic kóz, także, co najmniej rocznych. W przypadku świń wystarczy jedna sztuka przy zgłoszeniu urodzenia minimum 21 sztuk świń w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 maja tego roku.

Rolnik lub współmałżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy powinien prowadzić działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli, co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem na 1 marca tego roku lub prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur minimum 1 tys. sztuk. Ewentualnie prowadził produkcję kurcząt, gęsi, indyków (w każdej z tych grup, co najmniej 1 tys. sztuk) i w okresie od 15 marca do 15 czerwca dokonał ich przemieszczenia. Wsparcie dotyczy też rolników, którzy w tym roku prowadzili uprawę roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy minimum 25 metrów lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni, co najmniej 50 metrów.

Wsparcie finansowe dla rolników ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro, czyli około 30 tys. złotych. Fundusze te mają pomóc rolnikom na wyjście z zapaści spowodowanej mniejszymi zyskami ze sprzedaży ich produktów.

Wnioski są przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową. Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Oprac. BN

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz