DINO pierwsze. Kto następny?

Dziś jeszcze tego nie widać, ale jesienią nie poznamy dróg leżących w granicach dawnego Chemitexu. W ich odwodnienie i odtworzenie nawierzchni ratusz zainwestuje 7 mln zł, a wszystko po to, by Chodaków przyciągał inwestorów, by chcieli swój biznes lokować na poprzemysłowym terenie dawnych zakładów chemicznych. Bez dogodnego dojazdu do terenów inwestycyjnych to niemożliwe.

Prowadzone od jesieni ub. roku prace burmistrz zlecił firmie Trakt. Jej ekipy zajmują się ułożeniem prawie 1800 metrów kanalizacji (kanał główny i boczne), montażem studni rewizyjnych, rozbiórką 235 metrów nieużywanego wodociągu i 360 metrów nieczynnej deszczówki w ulicach Wiskozowej, Chemicznej i Włókienniczej.

Drugi etap to pełna przebudowa nawierzchni ulicy Chemicznej (380 m), Wiskozowej (400 m) i Włókienniczej (770 m). Każda z nich ma być dostosowana do ruchu ciężkich pojazdów. To ponad półtora kilometra dróg, które docelowo utwardzone zostaną płytami ażurowymi pozwalającymi wodzie wsiąkać w ziemię. Trakt musi rozebrać stare chodniki, usunąć zniszczone krawężniki, wyregulować studzienki, odtworzyć zjazdy, wykonać podbudowę jezdni, ułożyć na niej zbrojone płyty. Inwestycja ma być gotowa jesienią br.

Kilka miesięcy temu jeden z sochaczewskich portali pisał, że pierwsze efekty działań miasta już widać, bo sieć DINO planuje budowę sklepu przy ul. Włókienniczej, tuż przy bramie wjazdowej do Chemitexu. Budynek już stoi i kto wie, może wkrótce za DINO pójdą następni przedsiębiorcy, bo działek pod inwestycje tam nie brakuje.

Prowadzone obecnie prace drogowe są częścią znacznie większego, współfinansowanego przez NFOŚiGW, szacowanego łącznie na 14 mln zł i składającego się z ośmiu komponentów projektu pod nazwą „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sochaczew”. W jego ramach zakupiono samochód do utrzymania zieleni miejskiej, zbudowano kanalizację deszczową, wylot do Utraty, zbiornik retencyjny oraz wylano asfalt na Topolowej w Chodakowie, w tym roku drugi zbiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa powstaną w rejonie ulicy Płockiej. Ostatnim i najdroższym, bo wartym ok. 7 mln zł elementem tego zadania, jest pełna przebudowa dróg na terenie Chemitexu. Pozyskanie na ten cel prawie 10 mln dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska było możliwe dzięki wsparciu ministra Macieja Małeckiego.

źródło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz