Dalsze wsparcie dla szpitala, w tym kolejny respirator.

fot. archiwum

Sochaczewski szpital otrzyma aparat RTG – ramię C o wartości blisko 350 tys. zł i dwie centrale monitorujące, których koszt wynosi ponad 163 tys. zł. Ponadto trzynaście kardiomonitorów modułowych za kwotę ok. 559 tys. zł oraz osiem kardiomonitorów kompaktowo-modułowych o wartości 127,4 tys. zł, a także respirator.

Pozostała aparatura będzie dostarczona po dostosowaniu sali w Oddziale Wewnętrzno-Kardiologicznym oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, m.in. chodzi o wdrożenie sieci internetowej – mówi Robert Skowronek, z-ca dyrektora ds. lecznictwa.

Zakupiony sprzęt, to efekt bardzo dobrze sporządzonego wniosku przez Szpital Powiatowy, przy wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. To środki unijne, które rozdysponowane mogą być jedynie za pośrednictwem marszałka. Projekt realizowany jest bowiem przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Pozwala on na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które nałożono obowiązek podwyższonej gotowości, a takim właśnie jest sochaczewski szpital. Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną, środkami ochrony jednorazowej, tak, aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego.

Warto równocześnie przypomnieć, iż w ramach pomocy Rządu RP sochaczewska placówka zdrowotna otrzymała od wojewody mazowieckiego środki na zakup respiratora. Było to możliwe dzięki staraniom posła Macieja Małeckiego oraz starosty sochaczewskiego Jolanty Gonta. Nowy respirator będzie kolejnym tego typu urządzeniem medycznym wspomagającym lub zastępującym mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej, otrzymanym w ramach walki z koronawirusem. Przypomnijmy, że jeden respirator został już zakupiony ze środków Fundacji Orlen SA, dzięki również wydatnej pomocy posła na Sejm RP Macieja Małeckiego. To oznacza, że sochaczewski szpital wzbogaca się o trzy takie urządzenia, a to niezwykle cieszy. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na innych jeszcze aspekt.

Otóż zauważmy, że jeden z radnych powiatowych, Jerzy Żelichowski, podczas ostatniej sesji bardzo żalił się na brak zakupu respiratora dla szpitala ze środków pochodzących z budżetu powiatu. Tymczasem władze powiatu, biorąc pod uwagę możliwość pozyskania funduszy na ten cel z innych źródeł, po prostu przesunęły zarezerwowane środki, dokładając zresztą dużo więcej, na wkład własny szpitala w projekcie termomodernizacji budynków szpitalnych (375 tys. zł). Po co zatem wydawać środki na zakup czegoś, co można było sfinansować z innych źródeł, jednocześnie nie dublując zakupów? Na to pytanie chyba odpowiadać nie trzeba. Jak widać, gospodarność dla władz powiatu jest priorytetem, ale czy można tak powiedzieć o jednym z opozycyjnych radnych? Tu, odpowiedź pozostawiamy zwłaszcza jego elektoratowi.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz