Czynny żal.

Prowadzę działalność gospodarczą od zeszłego roku. Przez nieuwagę i brak biura księgowego, które by mnie obsługiwało, nie złożyłem PIT-u za 2017 rok. Czy coś mi za to grozi?

Artur B.

Termin złożenia PIT upływa 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego zeznanie dotyczy. Jednak, jeśli dzień 30 kwietnia przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy, termin ten przypada w dzień następujący po dniu wolnym od pracy. Powinien był Pan więc złożyć PIT za 2017 rok do dnia 30 kwietnia 2018 r. Skoro nie dokonał Pan tej czynności, to może Pan odpowiadać za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe (gdy niezapłacona kwota podatku przekroczy pięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia).

W przypadku, gdy czyn stanowi wykroczenie skarbowe, możliwe jest postępowanie mandatowe. Natomiast, gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe, możliwe jest nałożenie kary grzywny. Aby uniknąć kary za niezłożenie deklaracji, powinien Pan na podstawie art. 16 Kodeksu karnego skarbowego, jak najszybciej złożyć wraz z zaległą deklaracją tzw. czynny żal. W piśmie tym, powinien Pan wskazać na istotne okoliczności popełnienia czynu zabronionego oraz wyjaśnić, z jakich przyczyn nastąpiło uchybienie.

Oprócz złożenia zaległej deklaracji oraz czynnego żalu, należy pamiętać o uiszczeniu zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Co niezwykle istotne, tylko prawidłowo złożony czynny żal uwalnia od odpowiedzialności karnej skarbowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

radca prawny

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz