Czynne, ale z rygorami.

fot.pixabay
Reklamy

Główny Inspektor Sanitarny określił 16 czerwca wytyczne przeciwepidemiczne, na jakich zasadach mogą funkcjonować w trakcie epidemii place zabaw dla dzieci oraz siłownie zewnętrzne. W oparciu o te ustalenia większość gmin powiatu sochaczewskiego udostępniła wszystkie posiadane place i siłownie. Jednak samorządowcy apelują do mieszkańców o zdrowy rozsądek i przezorność. Wirus, jak zaznaczają, nadal jest obecny w naszym życiu.

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem Sars Cov-2– informuje GIS.

Obecnie zaleca się przede wszystkim ogradzanie placów zabaw, zasłanianie piaskownic na noc i w innych okresach, gdy nie są użytkowane, wymienianie piasku w piaskownicy przed oraz w trakcie sezonu letniego, a także każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności zanieczyszczeń. Bardzo istotnym sygnałem jest, aby uczestnikami zabaw były dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to też opiekunów.

­– Opiekunowie powinni zachować dystans między sobą, wynoszący co najmniej dwa metry. W sytuacji, gdy nie można go zachować z uwagi na dużą liczbę osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub przyjście w późniejszym czasie – dodają inspektorzy sanitarni.

Jak zaznaczają, opiekunowie powinni mieć ze sobą środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka, np. chusteczki do umycia rąk, a także przestrzegać podstawowych zasad higieny, jak mycie rąk po zabawie. Niezalecany jest pobyt na placu zabaw osób powyżej 60. roku życia, które są w grupie podwyższonego ryzyka zakażenia. Instrukcja nie zaleca także spożywania posiłków i napojów w trakcie zabawy. Dzieci nie powinny poza tym wymieniać się zabawkami z rówieśnikami, a ich przedmioty i inne rzeczy powinny być wyprane i zdezynfekowane zaraz po powrocie do domu.

Z kolei pracownicy gminni powinni dezynfekować codziennie teren i wszelkie zabawki ogólnie dostępne na placu zabaw zgodnie z wytycznymi. Dotyczy to też siłowni zewnętrznych. Przy każdym placu zalecana jest instalacja tablicy ogłoszeń zawierającej ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego, numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych. W przypadku korzystania z placów zabaw przez grupy zorganizowane – żłobkowe lub przedszkolne, nieposiadające własnego terenu do rekreacji, właściciel lub zarządca placu w regulaminie obiektu powinien wskazać godziny użytkowania tym grupom. W ich czasie nie może być innych użytkowników. Jednak nie widać na placach zabaw chętnych rodziców z pociechami.

­– Obawiam się póki co iść tam z dzieckiem. Nie mam pełnego zaufania do rygorów sanitarnych i tego, że nie pojawi się tam ktoś chory. Niekoniecznie na covid, ale też inną chorobę zakaźną – mówi mieszkanka gminy Sochaczew.

BN

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz