Czy przetrwają czerwoni patroni?.

Urząd Miejski ogłosił konsultacje społeczne, w których pod ocenę mieszkańców poddany został projekt uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy biegnącej w kierunku południowym od ul. Nowowiejskiej do ul. Olimpijskiej. Proponowana nazwa to ulica Mieczykowa. Nikt w urzędzie natomiast nie zajął się jeszcze zmianą nazw ulic o komunistycznych konotacjach.   Choć czasu na to zostało niewiele.
Projekt uchwały jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na platformie konsultacyjnej httpss://konsultacje.sochaczew.pl. Opinie na ten temat można składać do 1 maja w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną www.konsultacje.sochaczew.pl.
Przy okazji przypominamy władzom miasta, że te mają tylko cztery miesiące na zmianę nazw ulic, których patronami są osoby, organizacje oraz wydarzenia, lub daty symbolizujące komunizm czy inny ustrój totalitarny. I choć w innych samorządach przygotowano już uchwały zmieniające nazwy ulic, to w Sochaczewie, jak wynika z naszych informacji, nikt o tym jeszcze nie pomyślał.
Tymczasem według obowiązującej ustawy zmiana patronów powinna nastąpić do września 2017 roku. Zmiana ma dotyczyć nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Dodajmy, że w ustawie stwierdzono także, że za takie nazwy uważa się również te odwołujące się do „osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989”.
Dlatego chyba już pora ogłosić konsultacje społeczne dotyczące nowych patronów, aby w tej sprawie mogli wypowiedzieć się mieszkańcy Sochaczewa. Jeżeli tak się nie stanie i władze miasta nie podejmą żadnych działań, to zrobi to wojewoda po konsultacjach z Instytutem Pamięci Narodowej. Na wydanie takiej decyzji będzie miał czas do końca 2017 roku. Problem jednak w tym, że może to pociągnąć za sobą, choć nie musi, nadawanie ulicom nazw nie mających nic wspólnego z Sochaczewem lub osobami oraz wydarzeniami z terenu naszego powiatu, które należałoby upamiętnić w formie nazwy ulicy, placu lub obiektu.
Należy także wspomnieć o tym, że zmiana nazwy ulicy nie wpłynie na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że np. dowód osobisty, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka dana osoba legitymująca się nim, będzie ważny dotąd, dopóki nie upłynie jego termin ważności. Zdecydowano też, że pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych będą wolne od opłat. Dlatego mieszkańcy mogą być spokojni, ponieważ w związku ze zmianą patrona ich ulicy nie poniosą żadnych kosztów.
Problemy dotkną jedynie przedsiębiorców, którzy będą musieli dokonać na własny koszt zmiany m.in. pieczątek czy druków firmowych.
Jerzy Szostak
Fot.: Jerzy Szostak
 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz