Czy po karetkę będziemy dzwonić do Radomia?.

fot.pixabay

Od 1 stycznia 2021 r. Mazowsze ma zostać podzielone nie na 5 jak dotychczas, a tylko na 3 rejony operacyjne. Wojewoda mazowiecki planuje likwidację rejonów obsługiwanych obecnie m.in. przez ostrołęcki Meditrans i płocką stację pogotowia.

Dla mieszkańców subregionu ostrołęckiego i płockiego oznacza to jedno – o wysłaniu karetki decydować będzie dyspozytor z Siedlec lub Radomia. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają się radni województwa mazowieckiego. Sochaczew trafiłby na listę Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Radomiu.

– Zlikwidowanie dwóch z pięciu rejonów operacyjnych wywoła niepotrzebny w obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju chaos i jest zagrożeniem dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Mazowsza. Ponadto, scentralizowanie dużej liczby osób, w tym dyspozytorów i personelu medycznego, w czasie pandemii znacząco zwiększa zagrożenie epidemiczne. Wyłączenie dużej dyspozytorni np. z powodu kwarantanny personelu lub dekontaminacji dyspozytorni może zagrozić prawidłowemu działaniu systemu ratownictwa medycznego – zauważa marszałek Adam Struzik.

Obecnie na Mazowszu działa 5 rejonów operacyjnych obsługiwanych przez 5 dyspozytorni medycznych zlokalizowanych w: Warszawie, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu. Podział ten jest dostosowany do aktualnych potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu.

Planowane zmiany

Zgodnie z przedstawionymi przez wojewodę mazowieckiego założeniami reorganizacji od 1 stycznia 2021 r. zlikwidowane mają być dwa rejony – rejon 14/02 obsługiwany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku oraz 14/05 obsługiwany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDITRANS OSTROŁĘKA Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.
W rezultacie pogotowie w Płocku zostanie połączone z Rejonem Operacyjnym 14/03 dotychczas obsługiwanym przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. Oznacza to, że o wysłaniu karetki na terenie 9 powiatów: ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego żuromińskiego, nowodworskiego oraz miasta Płocka decydować będzie dyspozytor z Radomia.

Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają się radni

Radni województwa mazowieckiego w przyjętym podczas ostatniego posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego stanowisku apelują o pozostawienie dotychczasowych pięciu dyspozytorni medycznych i odłożenie wszelkich zmian w zakresie funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego do czasu ustabilizowania sytuacji zdrowotnej związanej z COVID-19.
źródło: mazovia.p
fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz