Czekają na wnioski

fot.pixabay

RYBNO Do Urzędu Gminy Rybno można kierować wnioski dotyczącego zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości gminnych. Ma to związek z planowanym wystąpieniem przez urząd do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dotację na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu gminy.

O bezpłatny odbiór i utylizację ubiegać się mogą osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale są właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości w gminie Rybno. Przy składaniu wniosku trzeba dokładnie określić rodzaj wyrobu eternitowego, ilość w metrach oraz wypełnić niezbędne załączniki dotyczące danej nieruchomości. Wniosek z załącznikami można pobrać w urzędzie gminy. Dokumenty można składać w urzędzie osobiście lub formie elektronicznej.

Podobne nabory wniosków ogłosiły również inne urzędy gminne na terenie powiatu sochaczewskiego, które również w tym roku chcą usuwać eternit. Zwykle dofinansowanie z WFOŚiGW pojawia się w trzecim kwartale danego roku.

BN

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz