Czas na kwalifikację wojskową.

Na terenie powiatu sochaczewskiego w dniach – od 25 marca do 16 kwietnia odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Odbywa się ona co roku i ma na celu ustalenie aktualnej zdolności do służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18. rok życia.

Na terytorium naszego kraju kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 3 lutego i potrwa do 30 kwietnia. Jeśli chodzi o mieszkańców naszego powiatu, zostanie ona przeprowadzona – tak jak w roku ubiegłym – w Chodakowie, w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 101.

Przypomnijmy, kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie, na podstawie rozporządzenia właściwego ministra do spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej, które określa jej termin, czas trwania na terytorium państwa oraz roczniki i grupy osób podlegające obowiązkowi stawienia się na nią. Miejsce pracy komisji w powiecie wyznacza i organizuje starosta. Kwalifikacja wojskowa wiąże się z rejestracją, założeniem ewidencji do celów wojskowych oraz na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej przyznania kategorii zdrowia. Taka kwalifikacja daje im możliwość ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Kwalifikacja ta polega na poddaniu się obowiązkowym badaniom lekarskim, na których podstawie powiatowa komisja lekarska określa kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej. Na tej podstawie wojskowy komendant uzupełnień wydaje książeczkę wojskową oraz przenosi daną osobę do rezerwy bez odbycia służby wojskowej, co oznacza, że w okresie pokoju osoba taka nie będzie powoływana do zasadniczej służby wojskowej, jak również przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. Każda osoba, która stawiła się do kwalifikacji wojskowej, może zwrócić się do wojskowego komendanta uzupełnień o wydanie zaświadczenia o uregulowaniu stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji wojskowej znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają: mężczyźni urodzeni w 2001 r.; mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby urodzone w latach 1999-2000, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; kobiety urodzone w latach 1996—2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w paragraf 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944); osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Terminy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej dla mężczyzn, zamieszkujących w  poszczególnych gminach powiatu i mieście Sochaczew:

25 marca – 1 kwietnia – miasto Sochaczew;

2 kwietnia – gmina Brochów;

2 kwietnia – gmina Rybno;

3 kwietnia – gmina Młodzieszyn;

6 kwietnia – gmin Nowa Sucha

7-9 kwietnia – gmina Teresin;

9-10 kwietnia – gmina Iłów;

14-15 kwietnia – gmina Sochaczew;

Kwalifikacja wojskowa dla kobiet odbędzie się 16 kwietnia.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

fot.pixabay

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz