Czas na jesienne zamiatanie.

fot. archiwum

Co prawda na horyzoncie nie widać jeszcze zimy i towarzyszących jej opadów śniegu, ale nie oznacza to, że jesteśmy zwolnieni z obowiązku dbania o przylegające do naszych posesji chodniki. Szczególnie teraz, kiedy większość z nich jest zasypana liśćmi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele posesji przylegających do chodników muszą usuwać z nich nie tylko śnieg czy lód, ale także wszystkie znajdujące się na nich nieczystości. Dodajmy, że obowiązek ten dotyczy również właścicieli sklepów, a uchylanie się od niego grozi grzywną do 1000 złotych.

Ale nie zawsze jesteśmy do tego zobowiązani. Tak jest w przypadku chodnika, na którym dopuszczono płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Obowiązek dbania o chodnik jest z nas również zdjęty w sytuacji, gdy nasza posesja oddzielona jest od chodnika pasem zieleni. Wtedy o jego czystość musi dbać zarządca drogi, a tych na terenie miasta jest kilku: powiat, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorząd miejski.

Sytuacja zaczyna się komplikować, gdy przy naszej posesji pojawia się ścieżka rowerowa. A tych w Sochaczewie powstaje coraz więcej. Ale nie zawsze musimy biegać po nich z miotłą. Otóż, jeżeli znajduje się ona przy granicy działki, to nie musimy, zarówno z niej, jak i z chodnika zgarniać nieczystości. Natomiast, jeśli jest ona oddzielona od posesji chodnikiem wykonanym z innej nawierzchni lub w innym kolorze, to już taki obowiązek na nas spoczywa. Z taką sytuacją mamy do czynienia na ulicach Staszica, Olimpijskiej, Licealnej oraz na ulicy Trojanowskiej – na odcinku od Okrężnej do Piaszczystej oraz od ul. Przylasek do granic miasta.

A jak jest w sytuacji, gdy mamy za naszym ogrodzeniem ciąg pieszo-rowerowy? W tym przypadku sprawa była tak zagmatwana, że musiał się nią zająć Sąd Najwyższy oraz Trybunał Konstytucyjny. Otóż obie instytucje musiały na prośbę sądów wydać orzeczenie stwierdzające, czy rower jest pojazdem, czy też nim nie jest. Ostatnio – zarówno SN, jak i TK stwierdziły – że rower jest pojazdem. Tym samym ciąg rowerowo-pieszy nie jest chodnikiem, ale drogą, po której może się odbywać ruch określonych pojazdów. A to oznacza, że właściciel posesji nie ma obowiązku dbania o ciąg pieszo- rowerowy, ponieważ ten dotyczy tylko chodnika, a nie drogi.

Jerzy Szostak

Fot. Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz