Co sądzimy o powietrzu.

fot.pixabay

Sprawa czystego powietrza na terenie powiatu sochaczewskiego interesuje wiele osób. Zwłaszcza tych, którzy przenieśli się z miast na wieś w oczekiwaniu, że będą mogli mieszkać w rejonie, gdzie będą mogli żyć w zdrowym klimacie, bez wyziewów przemysłowych i spalin.

Drugie w tym roku konsultacje na temat czystego powietrza dla mieszkańców Mazowsza prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Trwają one od 22 czerwca do 13 lipca. Każdy może wypowiedzieć się na ten temat, przekazując swoją opinię lub uwagi samorządowym urzędnikom.

– ­Prawie całe życie mieszkałam w Warszawie. Tam jest uciążliwy hałas, często pojawia się smog. Byłam zmęczona. A gdy pojawiły się dzieci i zaczęły mieć problemy z oddychaniem, zdecydowaliśmy z mężem o przeprowadzeniu w okolice Sochaczewa, wybierając gospodarstwo w niedalekiej odległości od drogi krajowej numer 92. Mamy czyste powietrze, lasek i jest świetnie. Dzieci już nie skarżą się na duszność i brak świeżego powietrza. Chcemy, aby to było zachowane. Na pewno wezmę udział w konsultacjach – zapewnia pani Bożena, mieszkanka gminy Sochaczew.

Wypowiedzieć się można

Drugie konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza już trwają. Rozpoczęły się 22 czerwca. Ostatni termin wypowiedzenia się na tematy związane z ochroną powietrza mieszkańcy mają określony do 13 lipca. Każdy obywatel może złożyć uwagi do projektu programu ochrony powietrza. Projekt tego programu był po raz pierwszy konsultowany w marcu tego roku. W trakcie tych działań złożonych zostało 2059 opinii, uwag i wniosków. Zasadne z nich zostały uwzględnione w projekcie programu.

Jednak proces konsultacji przerwany został ogłoszeniem stanu pandemii koronawirusa. Ustawa z 31 marca o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 dopuściła przedłużenie terminu uchwalenia programów ochrony powietrza do 30 września. W związku z tym zarząd województwa mazowieckiego podjął decyzję o ponownym skierowaniu dokumentu do konsultacji z udziałem właściwych organów i społeczeństwa.

­– Wcześniej nie zdążyłem przedstawić swych uwag odnośnie powietrza. Mnie jako osobę prowadząca gospodarstwo ekologiczne, gdzie nie stosuję chemii w uprawach, interesuje, aby klimat i powietrze w sąsiedztwie były bardzo czyste. Jestem za ograniczeniem dostępności do ruchu pojazdów starego typu o zwiększonej emisji spalin. Jestem też za ograniczeniem stosowania kominków, a jeśli dopuszczać je, to przy konieczności stosowania specjalnych filtrów na kominy – dodaje pan Mieczysław z Gminy Rybno.

Teoria a praktyka

Obowiązek opracowania programu ochrony powietrza wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłoszonego w 2018 roku dotyczącego jednej ze skarg zgłoszonych do trybunału. Zmiany dotyczące programów ochrony powietrza zostały wprowadzone w naszym kraju do ustawy z 2001 roku. Minister Środowiska w 2011 roku wprowadził rozporządzenie w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. Dla województwa mazowieckiego program został opracowany ze względu na substancje, których stężenia przekroczyły normy w 2018 roku. Były to tzw. pyły zawieszone, benzo(a)piren, i dwutlenek azotu. Co prawda te skażenia w niewielkim stopniu dotyczyły powiatu sochaczewskiego, a bardziej aglomeracji warszawskich, w tym m.in. gminy Kampinos. Jednak pojawienie się skażeń zdecydowało o podjęciu zdecydowanych działań w celu ochrony powietrza.

­– Celem programu ochrony powietrza jest poprawa jego stanu na terenie województwa mazowieckiego oraz ograniczenie skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości, czyli poziomów dopuszczalnych, docelowych i pułapu stężenia ekspozycji. Ważną częścią programu jest plan działań krótkoterminowych, podejmowanych w celu niedopuszczenia do przekroczenia poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych lub docelowych, albo w przypadku ich przekroczenia, jak najszybsze obniżenie stężeń – informuje zarząd województwa mazowieckiego.

Swoje uwagi i wnioski mieszkańcy mogą składać w formie pisemnej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, za pomocą maili powietrze@mazovia.pl, ustnie do protokołu. Zarząd zwrócił się też o ponowne zajęcie stanowiska w sprawie projektu programu do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, starostów, ministra właściwego do spraw środowiska, a także właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska i sanepidu. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone, a nowy program ochrony powietrza ma zostać uchwalony do 30 września.

­– Tylko, ile z tych uwag, które zostaną przyjęte, trafi do realizacji w terenie. Czy i jakie będą kary dla trucicieli powietrza. Jak dotąd teoria rozjeżdża się z praktyką. Nie chcę, aby to był kolejny program realizowany tylko na papierze – mówi pani Dagmara z Sochaczewa, zaznaczając, że nawet miasto nie jest wolne od skażeń powietrza, szczególnie, kiedy zaczyna się sezon grzewczy.

Bogumiła Nowak

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz