Chopin poprawił lokatę.

Znane są już wyniki 19. Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przygotowanego przez miesięcznik Perspektywy. Ranking prezentuje najlepsze licea i technika w Polsce. Wśród najlepszych szkół w Polsce znalazły się również placówki z naszego powiatu.
Przy sporządzaniu rankingu wzięto pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.
Najlepszym liceum w Polsce, w ubiegłym roku, okazało się XIII LO w Szczecinie. Drugie miejsce w rankingu przypadło XIV Liceum Ogólnokształcącemu im. Stanisława Staszica w Warszawie, a trzecie miejsce zajęło Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dodajmy, że warszawskie Liceum im. Staszica zostało uznane także za najlepsze na Mazowszu. Wyprzedziło ono dwa warszawskie licea: Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy i XXVII LO im. Tadeusza Czackiego.
Z kolei w kategorii techników najlepszym w Polsce jest Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Drugie miejsce zajęło Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, a na trzecim miejscu znalazło się Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych Józefa Kustronia w Nowym Sączu. Natomiast na Mazowszu za najlepsze technikum uznano Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 z Warszawy, które wyprzedziło Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych z Mińska Mazowieckiego i Technikum w ZSE z Radomia.
Jak na tym tle wypadły licea i technika z terenu powiatu sochaczewskiego?
Najwyższą pozycję w kraju wśród liceów osiągnęło LO Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie, które zostało umieszczone na 80 pozycji w kraju i zajęło 26 miejsce w województwie. Z kolei sochaczewskie Liceum Fryderyka im. F.Chopina w rankingu znalazło się na 188 pozycji w Polsce, co dało mu 45 miejsce wśród najlepszych szkół na Mazowszu. Dodajmy, że w kategorii matur liceum z Szymanowa znalazło się na 69 pozycji a Chopin na 183. Tak wysokie pozycje cieszą. Tym bardziej, że mamy do czynienia z istotną poprawą ich lokaty w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem, gdy Chopin w ogólnej kwalifikacji znalazł się na 208 miejscu a liceum z Szymanowa na 197 pozycji.
O takich sukcesach nie mogą mówić technika z terenu naszego powiatu. W rankingu Perspektyw na 38. wśród mazowieckich techników znalazło się Technikum w ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza, a Technikum w ZS CKP jest na 58 pozycji wśród szkół tego typu na terenie naszego województwa. Natomiast w skali kraju zostały one zaliczone do grupy 300 Plus.
Jerzy Szostak

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz