Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zapraszają ozdrowieńców do oddania osocza – firma Lamela oferuje transport do punktu pobrań.

fot. archiwum

Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zapraszają do oddania osocza wszystkie osoby, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Dawca nie ponosi żadnych kosztów.

Do PSSE w Sochaczewie zgłosiła się firma Lamela z Łowicza, która ozdrowieńcom mającym trudność z dotarciem do punktu pobrań, oferuje bezpłatny transport do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi lub w Warszawie. Sanepid chętnie podjął się w promocji przedsięwzięcia.

Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, po przetoczeniu mają za zadanie eliminację wirusa z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem.

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której pobrana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywane oraz pozostałe elementy krwi, które są zwrotnie przetaczane do tej samej żyły. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650 ml osocza. Plazmafereza trwa zazwyczaj ok. 30-40 minut. Pobrane osocze poddawane jest procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-200 ml i zamrażane. W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał anty-SARS-CoV-2, chorym na Covid-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

Dawca może oddać osocze trzykrotnie w odstępie 1 tygodnia.

Osocze mogą oddać osoby, które spełniają poniższe warunki: Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2; Minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji – u osób bez objawów; Są w wieku 18-65 lat; Spełniają kryteria dla dawców krwi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od dawców krwi (wykaz wymagań i przeciwskazań do oddawania krwi dostępny jest na stronie internetowej RCKiK)

Wśród przeciwskazań do oddania osocza znajdują się między innymi kryteria takie jak wiek poniżej 18 lat lub powyżej 65 lat, waga ciała poniżej 50 kg, choroby przewlekłe, przyjmowanie stałych leków (akceptowane są leki antykoncepcyjne, suplementy diety oraz niektóre leki na nadciśnienie), w ciągu ostatnich 6 miesięcy: operacja, biopsja, badanie endoskopowe, tatuaż lub przekłucie ciała.

Osoby, które otrzymywały w przeszłości przetoczenia krwi lub jej składników, a także kobiety, które były kiedykolwiek w ciąży podlegają odrębnej procedurze: pobranie próbki krwi
i oznaczenie przeciwciał do antygenów HLA przed donacją osocza. Badanie można wykonać w RCKiK w Warszawie i terenowych oddziałach w Warszawie, a także w RCKiK w Łodzi.

Ozdrowieniec nie musi w ogóle posiadać ujemnych wyników testów. Wystarczy tylko wynik dodatni (wydrukowany lub pokazany w aplikacji pacjent.gov.pl).

Osoby, które nie mają dodatniego wyniku testu, ale podejrzewają, że przechorowały COVID-19, mogą wykonać badanie na obecność przeciwciał. Jeżeli wynik będzie potwierdzał przechorowanie choroby – mogą się zgłosić do oddania osocza po 14 dniach od uzyskania wyniku na przeciwciała. Niestety RCKiK obecnie nie ma możliwości wykonania takiego badania.

Centra krwiodawstwa zapraszają do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu dokonania wstępnej oceny braku przeciwskazań do oddania osocza oraz ustalenia najdogodniejszego terminu i miejsca jego pobrania.

RCKiK w Łodzi,  tel. (42) 61 61 450, 609 255 599, (42) 616 14 29 lub sekretariat@krwiodawstwo.pl (42) 616 14 57 lub rejestracja@krwiodawstwo.pl

RCKiK w Warszawie, tel. 723 203 207, 691 060 504 lub koronawirus@rckik-warszawa.com.pl

Osoby, które przejdą procedurę kwalifikacji w RCKiK i chciałyby skorzystać z nieodpłatnego transportu oferowanego przez firmę Lamela, proszone są o kontakt telefoniczny z przedstawicielką firmy – Panią Krystyną Bałdyga, tel. 601-288-830

PSSE w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz