Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium.

Reklamy

O godzinie 16.00 zakończyła się sesja rady miasta, prowadzona w trybie zdalnym, w czasie której podjęto m.in. decyzję o udzieleniu Piotrowi Osieckiemu wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok.

Dwa ważne głosowania poprzedziła analiza „Raportu o stanie miasta za 2019 rok”, a chwilę później sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Tradycyjnie skarbnik Jolanta Brzóska przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o realizacji budżetu w 2019 roku, pozytywną opinię komisji rewizyjnej, a burmistrz przytoczył podstawowe dane na temat pracy UM i podległych mu jednostek, stanu budżetu, skali przeprowadzonych inwestycji, rekordowo niskiego poziomu zadłużenia miasta, realizacji miejskich planów i strategii.

Jak mówił, samorząd osiągnął dochody na poziomie 189,5 mln zł (100,3 proc. planu), wydatki wyniosły 183,5 mln (96 proc. planu), ubiegły rok miasto zakończyło z sześciomilionową nadwyżką. Na inwestycje przeznaczono 24,4 mln zł, a w tej kwocie mieści się m.in. budowa bulwarów rekreacyjnych nad Bzurą wraz z przystanią kajakową i kawiarnią (10,2 mln), przebudowa stadionu przy Warszawskiej (5,35 mln), zakup ekologicznych autobusów dla ZKM (3,2 mln), budowa amfiteatru wraz z widownią (2,2 mln), budowa parku linowego (545 tys.) czy oświetlenia w ul. Chopina (500 tys.).

Warto przy tej okazji odnotować, że w ubiegłym roku ratusz skutecznie zabiegał o różnego rodzaju dotacje na inwestycje, których samorząd nie byłby w stanie samodzielnie sfinansować. W 2019 burmistrz podpisał kilka umów o przyjęciu wsparcia w wysokości aż 17,3 mln zł. W latach 2019-2021 niemal 10 mln samorząd otrzyma od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt zatrzymania wód deszczowych i ich wykorzystania do podlewania terenów zielonych oraz gospodarcze ożywienie Chemitexu, 2,6 mln pozyskano na remont cmentarza wojennego przy alei 600-lecia, ponad 2,5 mln na modernizację pierwszego etapu ul. 15 Sierpnia, a 1,16 mln środków unijnych na wymianę starych pieców węglowych w niemal 60 prywatnych domach. Za aktywne wspieranie samorządu w tym zakresie podziękowano ministrowi Maciejowi Małeckiemu oraz naszym radnym zasiadającym w sejmiku, w tym szczególnie Adamowi Orlińskiemu.

Tradycyjnie wróciła dyskusja o rzekomym nadmiernym zadłużaniu miasta, a w jej trakcie radni z Koalicji Obywatelskiej i klubu Bezpartyjnych Samorządowców podawali kwoty od 50 do nawet ponad 60 mln zł. Kilka razy te nieprawdziwe dane prostowali burmistrz i skarbnik miasta powołując się np. na dokumenty, które radni otrzymali wraz z materiałami na sesję – opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wyliczenia z tabel stanowiących załączniki do uchwał o zmianie tegorocznego budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wskazano w nich, że na koniec 2019 roku zobowiązania samorządu wynosiły 42,3 mln, a na koniec 2020 roku, nawet po emisji obligacji nie skoczą do 60 mln, ale wyniosą 47,3 mln. Piotr Osiecki przypomniał, że dzięki kredytom miasto może realizować tak śmiałe projekty jak budowa stadionu czy amfiteatru na podzmaczu. Kolejny raz zapewnił, że nie ma żadnego zagrożenia dla kondycji finansowej miasta, co w swej opinii wyraziła także Regionalna Izba Obrachunkowa. Na niewiele to się zdało, zatem pod koniec sesji burmistrz zaproponował, że zorganizuje dla radnych szkolenie z zakresu finansów samorządowych.

Ponieważ już na wstępie kluby radnych Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych Samorządowców zapowiedziały, że nie poprą absolutorium i wotum zaufania, potwierdziły to w głosowaniach. „Przeciw” ich udzieleniu byli Janusz Bąbała, Jacek Krzemiński, Robert Błaszczyk, Jolanta Kulpa-Szczepaniak, Zofia Denisiewicz, Teresa Lutyńska, Adam Kloch, Alicja Korkosz, Andrzej Kuśmirek.

„Za” udzieleniem wotum zaufania i absolutorium opowiedziało się dwanaścioro radnych Sochaczewskiego Forum Samorządowego i PiS: Marcin Cichocki, Sławomir Dorywalski, Krystyna Dybiec, Selena Majcher, Piotr Pętlak, Kamila Gołaszewska-Kotlarz, Renata Sokołowska, Sylwester Kaczmarek, Edward Stasiak, Arkadiusz Karaś, Magdalena Zborowska, Sylwester Zdzieszyński.

Burmistrz podziękował im za zaufanie, wspieranie kolejnych inwestycji i troskę o rozwój miasta.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz