Burmistrz odpowiada radnym opozycji.

Od kilku dni Polska żyje tematem szczepień przeciw covid, a do debaty o tym, kto i dlaczego zaszczepił się w grupie „0” przystąpili miejscy radni zrzeszeni w klubach Bezpartyjnych Samorządowców i Koalicji Obywatelskiej. Na jednym z portali opublikowali, jak to nazwali „interpelację”, w której zażądali od burmistrza m.in. odpowiedzi na pytanie, czy podpisana pod nią dziewiątka radnych poddała się już szczepieniu.

Zanim zachęcimy do zapoznania się z odpowiedzią burmistrza, warto bliżej przyjrzeć się tej sprawie. Po pierwsze radni KO i BS zastosowali innowacyjną procedurę kontaktowania się z ratuszem. Ich pismo najpierw ukazało się … na blogu radnej KO, na jednym z portali internetowych. Opublikowano je 6 stycznia o 19.45. Dopiero godzinę później kopię pisma przesłano mailem do Biura Rady Miejskiej, przy czym sama „interpelacja” datowana jest na 7 stycznia (!). Wersja papierowa, z podpisami radnych, dotarła do UM dwa dni później, 8 stycznia.

Już choćby ta zbitka dat wskazuje, że nie chodzi o prawdę, rzetelne wyjaśnienie sprawy, ale wywołanie medialnej burzy, zasianie wątpliwości, zachętę do ostrego komentowana i do podsycania podejrzeń, że coś jest na rzeczy. W obecnych czasach, gdy informacja żyje kilka godzin, czasem kilka dni, autorzy petycji wybrali idealny czas. 6 stycznia wieczorem, dzień wolny od pracy, co drugi sochaczewianin przeglądał wówczas internet. A wiadomo, rzucane raz po raz błoto wreszcie się przyklei…

Nic na to nie wskazuje, by radnym KO i BS chodziło o prawdę, gdyż nikt z ich grona nie pokusił się o rozmowę telefoniczną z burmistrzem i zapytanie, czy się zaszczepił. Otrzymałby wówczas jednoznaczną odpowiedź, że nie. Piotr Osiecki ogłosił to publicznie, na portalu miasta, już 5 stycznia przed południem. Na pytanie mieszkanki, czy jest ziarno prawdy w pogłoskach, że przyjął pierwszą dawkę szczepionki odpisał: „Szanowna Pani Alicjo, proszę nie wierzyć w plotki. Nie skorzystałem jeszcze ze szczepienia. Zapiszę się w kolejce oczekujących, gdy przyjdzie na to czas. Serdecznie pozdrawiam”.

Czy można przejść do porządku dziennego nad praktyką, że najpierw „interpelację” publikuje się w mediach, a dopiero potem przekazuje adresatowi? Z pewnością nie. Można uznać, że osoby pracujące w radzie dwa lata jeszcze się uczą, ale trudno o niewiedzę podejrzewać pełniących mandat sześć, a nawet czternaście lat, a takie osoby też są tam podpisane. Najwyraźniej radni KO i BS nadal nie zapoznali się z podziałem zadań i kompetencji niezależnych od siebie organów władzy publicznej – burmistrza i rady miasta, bo nawet niezbyt pogłębiona analiza przepisów prawa pozwoliłaby dojść do wniosku, że burmistrz nie sprawuje nadzoru nad radnymi, nie ma prawa żądać od nich udzielenia jakichkolwiek informacji, a już na pewno nie o zdrowiu.

Poniżej odpowiedź burmistrza na złożone pismo. Jej treść została dziś przesłana radnym KO i BS drogą elektroniczną, a wersja tradycyjna (papierowa) przekazana do wysłania Poczcie Polskiej.

Sochaczew, 2021.01.13

Panie, Panowie Radni Rady Miejskiej w Sochaczewie

Janusz Bąbała, Alicja Korkosz, Jacek Krzemiński, Jolanta Kulpa – Szczepaniak, Robert Błaszczyk, Zofia Denisiewicz, Adam Kloch, Andrzej Kuśmirek, Teresa Lutyńska.

W związku ze złożonym w dniu 8.01.2021 r. pismem zatytułowanym „Interpelacja”, dotyczącym szczepień przeciw COVID-19 w terminie „0” w grupie osób spoza grupy „0” i pełniących funkcje publiczne niniejszym wyjaśniam co następuje.
Ze względu na przedmiot złożonego pisma nie może być ono uznane za interpelację ani też za zapytanie radnego w rozumieniu art. 24 ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ pytania zawarte w piśmie nie dotyczą zadań i kompetencji organów gminy i nie wiążą się z procesem bieżącego administrowania w ramach tych kompetencji. Z tych względów brak jest podstawy prawnej do gromadzenia danych pozwalających odpowiedzieć na zadane pytania, zaś ich ewentualne udostępnienie wiązałoby się z naruszeniem  przepisów,  między innymi z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych i dóbr osobistych oraz może skutkować odpowiedzialnością prawną organu gminy przewidzianą w tych przepisach.
Zgodnie z art. 221, 221a, 221b  Kodeksu Pracy pracodawca nie ma prawa żądać od pracownika danych osobowych obejmujących, między innymi, informacje o stanie zdrowia pracownika, chyba że następuje to z inicjatywy pracownika.
Należy również nadmienić, że przetwarzanie szczególnych danych osobowych, do których zaliczają się dane dotyczące zdrowia,  na podstawie art. 9 ust.1 w związku z pkt. (35) preambuły Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO” – jest zabronione.
Art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ), określający odpowiedzialność za bezprawne przetwarzanie danych osobowych przewiduje w ust. 2 odpowiedzialność karną za nieuprawnione udostępnianie danych dotyczących zdrowia.
Ponadto w przypadku nieuprawnianego ujawnienia informacji dot. szczepień, pozwalających zidentyfikować osoby, których dane te dotyczą należy liczyć się z odpowiedzialnością odszkodowawczą za naruszenie dóbr osobistych, w szczególności prawa do prywatności (art. 23 Kodeksu Cywilnego).
Jednocześnie, odnosząc się do treści pytania nr 5 w/w pisma w brzmieniu: „Ilu radnych Rady Miejskiej w Sochaczewie, pełniących funkcje publiczne, zaszczepiono w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie – do dnia udzielenia odpowiedzi, w terminie „0” a niepodlegającym temu terminowi zgodnie z wyznaczonym przez rząd kalendarzem szczepień ?” pragnę zauważyć, że 9 radnych, podpisanych pod pismem zwraca się z pytaniem do Burmistrza, czy poddali się szczepieniu. Również w tym przypadku niedopuszczalne jest gromadzenie i udostępnienie danych, należy przy tym jednak nadmienić, że odpowiedź na to pytanie nie jest znana Burmistrzowi Miasta lecz na pewno jest znana zainteresowanym radnym – autorom pisma.
Niezależnie od powyższego informuję, że Burmistrz Miasta Sochaczewa do chwili obecnej nie poddał się szczepieniu przeciw Covid-19. Informacja na ten temat została udzielona przez Burmistrza na portalu sochaczew.pl w zakładce „Zapytaj burmistrza” w dniu 5.01.2021 r. o godz. 11.37, tj. na 1 dzień przed przesłaniem Burmistrzowi przedmiotowego pisma datowanego na dzień 7.01.2021 r., które wpłynęło drogą e-mailową w dniu 6.01.2021 r. o godz. 20.41.

źródło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz