Bulwary i zamek monitorowane.

Dość dewastacji miejskiego mienia! Po ostatnich aktach wandalizmu zrewitalizowane tereny rekreacyjne nad Bzurą objęte zostały monitoringiem. Kamery obserwują cały obszar bulwarów, kawiarnię, wzgórze zamkowe, park i amfiteatr przy ul. Podzamcze.

Kamery działają od kilkunastu dni. Podkreślmy, że to całkowicie nowy system monitoringu wizyjnego, który funkcjonuje równolegle do już istniejącego. Składa się z czternastu nowoczesnych kamer, tj. jedenastu stacjonarnych i trzech obrotowych (360 stopni). Widzą doskonale zarówno za dnia, jak i w nocy, co w przypadku bulwarów ma zasadnicze znaczenie. W przyszłości planowane jest podłączenie do systemu dodatkowych urządzeń, bo docelowo system ma się składać z siedemnastu kamer. Obraz z nich jest obecnie śledzony przez operatorów Centrum Monitoringu Wizyjnego, znajdującego się w urzędzie miejskim, jednak w przyszłym roku stanowisko operatorów zostanie przeniesione do jednego z pomieszczeń budowanego obecnie amfiteatru.

Przypomnijmy, że miasto zostało objęte monitoringiem w 2008 roku. Działający od tego czasu stary system składa się z szesnastu kamer. Jego głównym zadaniem jest prewencja, zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa, a gdy trzeba – pomoc w ustaleniu sprawców przestępstwa czy aktu wandalizmu. Dzięki nagraniom z kamer udało się ustalić sprawców wielu wykroczeń i przestępstw.

Objęcie obserwacją terenów rekreacyjnych nad Bzurą ma skończyć z powtarzającymi się na tym obszarze aktami wandalizmu. Operatorzy, gdy zaobserwują tego typu przypadki, będą niezwłocznie informować policję. Nagrania posłużą z kolei, przez sądem, jako dowody wobec sprawców dewastacji infrastruktury miejskiej.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz