Budżety gminne przyjęte bez zastrzeżeń.

Wszystkie gminy na terenie powiatu sochaczewskiego rzyjęły już budżety na 2019 rok. Skorygowano też po raz ostatni budżety za poprzedni rok, które już zamknięto. Tylko gminy Młodzieszyn, Rybno i Sochaczew zaakceptowały nowy, roczny budżet tuż przed świętami, 20 grudnia. Pozostałe gminy powiatu sochaczewskiego uchwaliły swe budżety w ostatni piątek roku, 28 grudnia.

Jednocześnie z uchwałami budżetowymi przyjęte zostały inne regulacje prawne m.in. nowe statuty gmin oraz dla sołectw. Jak również uchwały regulujące sprawy współpracy z organizacjami pozarządowymi, dożywiania dzieci w szkołach oraz coroczne uchwały dotyczące zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii.

Ambitne plany na rok

– Miniony rok był bardzo trudny z uwagi na liczne zadania, jakie przyszło nam realizować. Ten rok też nie będzie łatwy. Kończymy w tym roku, czyli do końca 2019 m.in. inwestycję związaną z odnawialnymi źródłami energii. Chcemy też dokończyć zaplanowane modernizacje i remonty dróg. Planujemy również nowe zadania, na które chcemy pozyskać środki zewnętrzne – wspomniał w czasie sesji Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew.

W tegorocznym budżecie gminy Sochaczew na dochody zaplanowano 66 826 915,34 zł, w tym na dochody bieżące 51 485 660 zł. Pozostała kwota to wydatki majątkowe. W planowanych dochodach uwzględniona została subwencja ministra finansów wynosząca ponad 10,5 mln zł. Planowane wydatki mają wynieść 68 546 915,34 zł. Wydatki bieżące – 44 305 532 zł, a majątkowe 24 241 383,34 zł. Planowany deficyt budżetowy wysokości 1 720 000 zł pokryty zostanie z kredytów. Przyjęto także, że zostanie wypracowana rezerwa ogólna w wysokości ponad 277 tys. zł i celowa sięgająca 176,5 tys. zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Budżet został przyjęty jednogłośnie.

Podobnie zgodnie przyjęli budżet radni z Młodzieszyna. Dochody zaplanowano tu w wysokości 21 732 791 zł, z czego dochody bieżące stanowić będą 21 120 291 zł. Pozostała kwota to dochody majątkowe. Wydatki gminy wyniosą 21 139 701 zł – bieżące w kwocie 20 527 117,58 zł, a majątkowe w wysokości 612 538,42 zł. Planowana nadwyżka budżetowa, wynosząca ponad 593 tys. zł, przeznaczona ma być na spłatę kredytów i pożyczek. Gmina planuje rezerwę ogólną 211 tys. zł i celową – 60 tys. zł. Na zadania inwestycyjne w gminie Młodzieszyn zaplanowano ponad 417,5 tys. zł.

Największą inwestycją będzie modernizacja drogi gminnej we wsi Janów, na którą zarezerwowano w budżecie 80 tys. zł. Inne inwestycje to m.in. przebudowa sieci wodociągowej Bieliny-Olszynki, modernizacja nawierzchni drogi w Kamionie Poduchownym, chodniki, oświetlenia uliczne w Juliopolu, Justynowie, Janiszewie, Adamowej Górze, Nowych Mistrzewicach oraz place zabaw i ich wyposażenie w Młodziesznku, Witkowicach i Juliopolu.

Lepsza jakość życia

 Uchwały budżetowe przyjęte zostały też jednogłośnie przez radnych gmin Brochów, Rybno, Iłów, Teresin i Nowa Sucha. W trzech pierwszych gminach nie zostały jeszcze opublikowane uchwały budżetowe w Biuletynie Informacji Publicznej. Trafią jednak tam niebawem.

W przypadku Teresina dochody zaplanowano na poziomie 63 077 075,75 zł. Ponad 56 mln zł to dochody bieżące. Wydatki gminy Teresin mają wynieść 61 827 083,75 zł. Najwięcej pochłoną wydatki bieżące, sięgając prawie 49 mln zł. Zaplanowana nadwyżka budżetowa zamknie się kwotą   1 249 992,00 zł. Spłacane będą z niej zobowiązania gminy oraz dokonany wykup obligacji. Zaplanowano rezerwę ogólną na ponad 256 tys. zł oraz celową na prawie 147 tys. zł na zarządzanie kryzysowe. Na zadania inwestycyjne gmina Teresin planuje przeznaczyć prawie 1,3 mln zł. Najwięcej na budowę chodników, nakładek asfaltowych i modernizację dróg. Ponad 474 tys. zł wyniosą nakłady na turystykę. Z kolei ponad 1 mln zł gmina planuje przeznaczyć na finansowanie jednostek OSP, prawie 1,5 mln zł na gospodarkę odpadami, a 815 tys. zł na oświetlenie uliczne.

Nieco mniejszy budżet ma w 2019 roku gmina Nowa Sucha. Zaplanowany dochód to 34 174 000 zł. Po tej stronie ujęta też jest subwencja ogólna, która wyniesie 10 567 000 zł oraz dotacje – 11 397 000 zł. Planowane w tym roku wydatki to 38 941 000 zł, z czego bieżące wyniosą 26 670 000 zł, a pozostałe pieniądze to wydatki majątkowe. W gminie Nowa Sucha zaplanowano deficyt w wysokości około 4 mln zł. Większość wydatków przeznaczona zostanie na inwestycje drogowe i poprawę warunków życia mieszkańców.

– Chcemy maksymalnie dużo, w miarę możliwości przekazać na inwestycje. W tym roku to ma być ponad 30 procent z naszego budżetu. Chcemy też starać się o środki zewnętrzne, szczególnie na działania poprawiające jakość życia mieszkańców. To ostatnia możliwość realizacji niektórych zadań z dotacjami unijnymi – dodaje Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz