Budżetowa sesja.

SOCHACZEW Miejscy radni zbiorą się w piątek, 18 grudnia, na najważniejszej tegorocznej sesji Rady Miejskiej. Podczas jej trwania podejmą uchwałę dotyczącą przyszłorocznego budżetu Sochaczewa. Rozpatrzą również projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczewa.

Podczas ostatniej tegorocznej sesji podjęta zostanie także uchwała w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021rok.

Radni dokonają również ostatnich zmian w tegorocznym budżecie miasta, jak i ustalą wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Pod obrady trafią ponadto projekty uchwał w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2021, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2021 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

Radni określą również warunki i zasady korzystania, oraz ustalą wysokość opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest miejski samorząd. Wyznaczony zostanie także operator publicznego transportu zbiorowego, który będzie realizował przewozy na terenie Sochaczewa.

dot

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz