Budżet z milionową dziurą.

Choć gmina Iłów nie należy do zbyt bogatych, to od kilku lat – zdaniem opozycyjnych radnych – budżet uchwalany jest zbyt optymistycznie i na wyrost. A to nie wpływa najlepiej na sytuację finansową gminy. Również w bieżącym roku plany budżetowe zakładają, tak jak w minionych latach, deficyt i konieczność spłaty prawie miliona długu.
Na sesji przedświątecznej 20 grudnia radni przyjęli korektę i zamknięcie budżetu za mijający, 2016 rok. Dochody w mijającym roku wyniosły 25 832 965 złotych.
Większość z nich, bo nieco ponad 24 miliony złotych, to dochody bieżące, pozostała kwota 1,8 miliona złotych to dochody majątkowe. Z kolei wydatki były w 2015 roku sporo wyższe od zysków gminy. Wyniosły w sumie 26 303 440 złotych, w tym majątkowe 3 775 624 złote, czyli przeszło dwukrotnie większe niż dochody w tym dziale. Z kolei wydatki bieżące okazały się o 1,5 miliona złotych mniejsze.
Budżet nie jest z gumy
W bieżącym roku zaplanowano nieco niższy budżet niż w 2016 roku. Jednak deficyt raczej się nie zmniejszy. I to budzi wątpliwości opozycji w radzie gminy.
Ten budżet z roku na rok jest sztucznie zawyżany i naciągany pod kątem, aby dobrać kredyty i by Regionalna Izba Obrachunkowa nie zarzuciła nam przekroczenia limitów. Wirtualnie można to wszystko rozciągać, ale od tego nie przybywa nam pieniędzy. Trzeba się dobrze zastanowić, czy nadal warto rozciągać budżet i dalej się zadłużać – stwierdził radny Marcin Cieślak.
Jednocześnie zauważył, że nie widzi żadnego planu oszczędnościowego, i sądzi, że przeznaczenie rocznie 2 milionów złotych na urząd gminy to nieco wyśrubowana stawka. Może, jak zaznaczył, warto przemyśleć jakieś oszczędności w sytuacji najwyższych w regionie pensji gminnych urzędników.
Jednak w odpowiedzi na te sugestie wójt Roman Kujawa zaznaczył, że mimo wszystko realizowane są inwestycje gminne. Z roku na rok stopniowo postępuje przebudowa dróg gminnych, przygotowywane są nowe inwestycje i wnioski w ramach Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”, która ma wspierać lokalną przedsiębiorczość.
U nas co prawda tylko jeden wniosek wpłynął od lokalnych przedsiębiorców, ale to trudne działania, gdyż podmiot gospodarczy składający wniosek musi go przygotować pod konkretną działalność. Trzeba też zatrudnić jedną osobę. Nie było zatem dużego zainteresowania tym tematem – stwierdził wójt Kujawa.
 
Inwestycje drogowe
Gmina, jak zaznaczył Roman Kujawa, najbliższy rok oraz w czasie kolejnych lat chce podjąć ambitne działania inwestycyjne. Tu m.in. planowane jest zaprojektowanie i wykonanie gminnej sieci gazowej. Jednak są to plany długoterminowe, które mogą być zrealizowane za 5-6 lat. Na razie, jak dodał wójt Kujawa, podpisany został list intencyjny z Polską Spółką Gazową.
Sukcesem według wójta jest natomiast zrealizowanie inwestycji drogowych wspólnie z gminą Młodzieszyn oraz w modernizacja drogi w Oluninie. Jadwiga Lewandowska, sołtys z tej wsi dziękowała na sesji, że udało się do końca doprowadzić tę inwestycję i zainstalować oświetlenie. Prosiła tylko o oznakowanie, które ograniczyłoby przekraczanie prędkości na drodze do Młodzieszyna, gdyż tam kierowcy bardzo szarżują.
Inni sołtysi również zgłaszali wiele spraw wymagających radykalnej poprawy. Sołtys Adam Garstka z Załuskowa skarżył się na to, że drogi nie są posypywane i są oblodzone przy niskich temperaturach, a Mieczysław Rybicki z Gilówki poinformował, że we wsi studzienka nie odbiera wody, która tworzy wielkie rozlewisko. Również droga od Iłowa do Suchodołów jest w tragicznym stanie. Wnioskował, aby położyć tam nakładkę. Z kolei Teresa Jaśkiewicz z Nart dziękowała za drogę, ale prosiła o naprawę sypiącego się w jej miejscowości mostku.
Ambitne plany
Wójt Kujawa obiecywał, że wymienione sprawy zostaną rozpatrzone. Wspomniał, że planowane są w bieżącym roku przebudowy dróg gminnych m.in. w kierunku na Brzozów i Giżyce. Również ma ruszyć sprawa udrożnienia studni gminnej oraz, wspólnie z Zarządem Wojewódzkim Dróg Krajowych i Autostrad, odwodnienie w miejscach gromadzenia się wody przy drogach.
Zaplanowane są długo odkładane inwestycje w Arciechówku, Oluninie, Henrykowie, Przejmie. Ma rozpocząć się też budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie. Czy uda się wszystkie te plany zrealizować? Być może to się powiedzie, choć zdaniem opozycji przy tegorocznych planach budżetowych może to być bardzo trudne i przeciągnąć się na kolejne lata.
Dochód gminy Iłów zaplanowany został na 2017 rok w kwocie 24 597 961 złotych. Przy czym dochody majątkowe to tylko 38 tysięcy złotych, a resztę stanowić mają dochody bieżące. Natomiast wydatki to 24 797 961 złotych. Stąd zaplanowany został deficyt   budżetowy, który wyniesie 200 tysięcy złotych, a sfinansowany ma być z kredytu długoterminowego. Z kredytów i pożyczek ma być 100 tys. złotych opłaconych z przejściowego deficytu budżetu i spłata zobowiązań w kwocie 925 900 złotych (raty pożyczek i kredytów).
Czy przy prawie milionowym zadłużeniu zrealizowane zostaną plany inwestycyjne, okaże się za rok.
Bogumiła Nowak
Fot. Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz