Budżet w czasie epidemii.

Fot. Pixabay
Reklamy

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 18 grudnia, radni zdecydują o przyjęciu budżetu Sochaczewa na przyszły rok. Ma on zamknąć się kwotą prawie 200 milionów złotych. Z czego ponad 20 milionów ma zostać przeznaczonych na inwestycje.

Gdyby nie epidemia koronawirusa, przyszłoroczny budżet Sochaczewa byłby najwyższy w historii miasta. Do tegorocznego rekordu, wynoszącego 199 932 321 zł, zabraknie mu zaledwie 72 tysiące złotych. Jak wynika z projektu uchwały, którą radni zajmą się 18 grudnia, przyszłoroczny wyniesie 199 860 112,37 zł.

Spadek dochodów

Projekt budżetu pokazuje, że w wyniku pandemii spadły dochody budżetu miasta, przy jednoczesnym wzroście wydatków związanych ze zmianami wprowadzonymi przez rząd. To z kolei powoduje, że przy niższych dochodach w przyszłorocznym budżecie trzeba było znaleźć około 1 250 000 zł na wydatki z tytułu minimalnego wynagrodzenia, a wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych pociągnie za sobą wydatkowanie 500 000 zł. Do tego dochodzą koszty związane ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, wprowadzonych we wrześniu 2020 roku, które wyniosą prawie 1 900 000 zł.

W sumie, jak wynika z dokumentu, którym zajmą się radni, przyszłoroczne dochody miejskiego samorządu mają wynieść 195 391 791,37 zł. Te trzeba jednak podzielić na dochody własne, które planowane są w wysokości 98 330 333,08 zł, co stanowi 50,3 procenta ogólnych wpływów do kasy miasta. Dodajmy, że w tym roku dochody zaplanowano na kwotę 101 403 213 zł, czyli o ponad 3 milionów wyższe niż planowane na przyszły rok. Ich zestawienie pokazuje, że samorząd bierze pod uwagę możliwość zmniejszenia się wpływów do kasy miasta spowodowanych ewentualnym przedłużaniem się epidemii koronawirusa.

Na całe szczęście otrzymano wsparcie rządowe –   w postaci subwencji z budżetu państwa w wysokości 30 886 630 zł – co stanowi 15,8 procent planowanych dochodów. Do tego dochodzą dotacje celowe w wysokości 66 174 828,29 zł, co stanowi 33,9 procent zakładanych dochodów, które pokryją zaplanowane wydatki.

Podobnie jak w poprzednich latach, najwyższymi wydatkami będą te związane z oświatą. W przyszłym roku wyniosą one 65 603 464,50 zł. Na drugim miejscu znalazły się fundusze w wysokości 51 817 050 zł, które zostaną przeznaczone na z szeroko pojęte wsparcie sochaczewskich rodzin, które obejmuje m.in. wypłaty świadczeń 500Plus. Na trzecim miejscu pod względem wydatkowanych kwot znalazła się pomoc społeczna. W tym przypadku środki, jakie zostaną wydatkowane na wsparcie najbardziej potrzebujących pomocy mieszkańców Sochaczewa, wyniosą 15 175 946 zł

Będą budować

Jak na tym tle wypadają wydatki inwestycyjne. Okazuje się, że mimo uszczuplenia dochodów, samorząd nie zamierza zwalniać inwestycyjnego tempa.

Na inwestycje przeznaczamy prawie 21 milionów. Co istotne, 75 procent przyszłorocznych inwestycji sfinansujemy z pozyskanych już dotacji rządowych i unijnych. Przede wszystkim dokończymy prowadzone roboty w rejonie zamku, gdzie powstaje amfiteatr i widownia z niemal dziewięciuset miejscami siedzącymi. Za ponad 10 milionów złotych kontynuowane będą prace związane z przebudową dróg na terenie dawnego Chemitexu oraz ich odwodnieniem. Dogodny dojazd do działek ma zachęcić inwestorów, by lokowali tam swoje firmy. W ramach tego samego zadania chcemy zbudować sieć deszczową w ulicy Płockiej oraz zbiornik retencyjny gromadzący wody opadowe wykorzystywane później na przykład do podlewania zieleni w parkach. W przyszłym roku przeprowadzimy też termomodernizację budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Swój finał będzie miała przebudowa ulicy 15 Sierpnia. Za 3,6 miliona wyremontujemy ją na odcinku od ulicy Broniewskiego do wiaduktu obwodnicy, w takim samym standardzie, jak fragment wykonany w tym roku. Mam na myśli nową nawierzchnię, dwa wydzielone pasy dla rowerów, nowe chodniki. Bezpieczeństwo pieszych i kierowców na pewno poprawi tam energooszczędne oświetlenie, na które odłożyliśmy 300 tysięcy złotych. Mieszkańców Boryszewa na pewno ucieszy także informacja, że wiosną rusza budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2. Gotowy obiekt oddamy do użytku latem 2022 roku – mówi Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa.

Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz