Budżet Obywatelski przesunięty.

Tegoroczna edycja sochaczewskiego budżetu obywatelskiego została zawieszona. Inwestycje, które miały być realizowane w jego ramach, zostaną wykonane w przyszłym roku. Powodem zawieszenia SBO jest zmniejszenie wpływów z lokalnych podatków do budżetu miasta.

Wynika to nie tylko z decyzji rządu dotyczącego wprowadzenia ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Mniejsze wpływy to także decyzja Piotra Osieckiego, burmistrza Sochaczewa, o wsparciu lokalnego biznesu, między innymi poprzez zwolnienia z części podatków płaconych na rzecz miejskiego samorządu. Ten natomiast musi funkcjonować i realizować przyjęte przez Radę Miejską zadania.

W ostatnich dniach podpisałem zarządzenie o przesunięciu terminu realizacji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na następny rok, co oznacza, że zwycięskie pomysły ostatniej edycji SBO będą wpisane do przyszłorocznego budżetu miasta. Jestem przekonany, że zarówno osoby zgłaszające projekty, jak i wszyscy głosujący wykażą się zrozumieniem, bo jeśli mamy do wyboru, czy finansować projekty budżetu obywatelskiego, czy 1,2 miliona przeznaczyć na ratowanie miejsc pracy, to decyzja wydaje się oczywista. Pewną kwotę zaoszczędzimy też na działalności, która w ostatnich latach była naszym znakiem firmowym. Mam na myśli koncerty, rajdy, wystawy, biegi. Wolne środki z kultury, sportu i rekreacji przesuniemy na pokrycie braku po stronie dochodów, jaki pojawi się w podatku od nieruchomości – stwierdza Piotr Osiecki.

Dodajmy, że w tym roku w ramach sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego planowano zrealizować inwestycję na łączną kwotę 1 200 000 zł. Wśród tak zwanych projektów dużych zamierzano wybudować parking i chodnik przy Szkole Podstawowej nr 6, a koszt tej inwestycji oceniono na 125 000 zł. Kolejnymi dużymi projektami miały być modernizacja obiektów sportowych przy ulicy Chopina, na co planowano przeznaczyć pół miliona złotych, oraz modernizacja parkingu i chodników przy SCK, ul. 15 Sierpnia za 150 000 zł.

Natomiast wśród projektów małych znalazło się siedem inwestycji. Był to zakup pięciu defibrylatorów, na co planowano przeznaczyć 48 000 zł, doposażenie Ogródka Jordanowskiego – Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu przy Al. 600-lecia w elementy do zabawy – 72 000 zł, gry chodnikowe – 30 000 zł, dzielnicowe ogrody sensoryczne – 100 000 zł, bezpłatna sterylizacja psów i kotów – 30 000 zł, modernizacja placu zabaw w Malesinie – 20 000 zł oraz cykl koncertów „Rozmowy z Chopinem i historią” – 20 000 zł.

Jerzy Szostak

fot.archiwum

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz