Budżet 2021 uchwalony bez sprzeciwu.

XX sesja Rady Powiatu w Sochaczewie

Bez głosu przeciwnego radni uchwalili budżet powiatu sochaczewskiego na rok przyszły. Na inwestycje w kasie powiatu jest blisko 6 mln zł plus dodatkowe 9 mln zł pozyskane przez władze samorządowe ze środków rządowych w tym roku. Zdaniem starosty czeka nas trudny rok budżetowy, w którym karty znowu może rozdawać koronawirus.

Przyjęcie budżetu na rok 2021 było głównym punktem porządku ostatniego w tym roku posiedzenia Rady Powiatu w Sochaczewie. Za przyjęciem uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej głosowało 16 radnych, a 5 radnych wstrzymało się od głosu. Budżet powiatu 2021 opiewa na kwotę prawie 92 mln zł po stronie dochodów i ponad 94 mln zł po stronie wydatkowej. Deficyt budżetowy w wysokości prawie 1,5 mln zł zostanie pokryty z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych.

Na inwestycje w przyszłym roku samorząd przeznaczy z kasy powiatu blisko 6 mln złotych. Do tego trzeba dodać 9 mln zł pozyskanych w grudniu przez powiat z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota zostanie rozliczona w budżecie tegorocznym), z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy „Osiemdziesiątce” oraz na modernizację mostu w Chodakowie.

Drogi i mosty

Inwestycje w roku przyszłym to głównie modernizacje dróg powiatowych (nowe i kontynuowane), budowa lub przebudowa przepraw mostowych oraz inwestycje w infrastrukturę oświatową, w tym halę sportową. Założenia przyszłorocznego budżetu przedstawiła skarbnik powiatu Teresa Pawelak, a projekt uchwały budżetowej oraz WPF zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich komisji stałych rady powiatu.

I tak w budżecie powiatu ze środków własnych zabezpieczono środki, między innymi, na: rozbudowę mostu na Bzurze (ul. Mostowa) w Sochaczewie wraz z dojazdami (ok. 1 mln zł); projekt rozbudowy drogi powiatowej Orłów – Rokotów (195 tys. zł – współfinansowanie gmina Nowa Sucha); przebudowę drogi powiatowej Brochów – Strojec (144 tys. zł – wspófinansowanie gmina Brochów); przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z linią kolejową Warszawa – Kunowice (486 tys. zł – gmina Teresin); rozbudowę drogi powiatowej w miejscowości Koszajec (95 tys. zł – współfinansowanie Gmina Rybno), projekt przeprawy mostowej w Sochaczewie (463 tys. zł – gmina Sochaczew, miasto Sochaczew); budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego (1 mln zł), adaptację budynku w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach (300 tys. zł) , projekt przebudowy skrzyżowania ul. Gawłowskiej z ul. Płocką (49 tys. zł). W roku 2021 wykonane będą też inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego, niezrealizowane w tym roku z powodu pandemii, czyli powiatowa strefa sportu – siłownie na powietrzu (400 tys. zł) oraz zielone patio – miejsce wypoczynku i rekreacji przy sochaczewskim „Ogrodniku”.

Rada Gminy nie współpracuje

Starosta sochaczewski odniosła się do pojawiających się zarzutów, że inwestycje powiatowe w przyszłym roku ominą gminę Iłów. Otóż jak wyjaśniła Jolanta Gonta, Rada Gminy Iłów nie odpowiedziała na propozycję powiatu w sprawie współfinansowania inwestycji drogowych, a niepisaną zasadą i powszechnie stosowaną jest partycypacja poszczególnych gmin w inwestycje realizowane na ich terenie. Wójt gminy Iłów natomiast zapowiedział starania o pozyskanie środków w wysokości 400 tys. zł (kredyt), które mogą posłużyć jako wkład gminy w wybraną inwestycję powiatową na terenie gminy.

Covid może decydować

Mimo uwag do budżetu ze strony opozycji, uchwała budżetowa została przyjęta bez głosu sprzeciwu. – Bardzo dziękuję radzie za akceptację budżetu. Być może czeka nas trudny rok budżetowy ze względu na covid, który jest nieprzewidywalny. Jesteśmy przygotowani na wszelkie scenariusze, ale mam nadzieję, że te czarne się nie spełnią. Będziemy w dalszym ciągu pozyskiwać pieniądze dla powiatu ze wszystkich możliwych źródeł i we współpracy z posłem Maciejem Małeckim, żeby tych inwestycji robić więcej. Dzięki ostatnim naszym staraniom dodatkowe dziewięć milionów złotych jest już na naszym koncie. Dziękuję również pracownikom Starostwa i jednostkom podległym za wkład w przygotowaniu budżetu – powiedziała Jolanta Gonta po głosowaniu nad budżetem.

Plan komisji rewizyjnej

Rada Powiatu przyjęła ponadto na ostatniej sesji w tym roku harmonogram pracy Rady Powiatu na rok przyszły oraz plan kontroli i plan pracy Komisji Rewizyjnej. Wniosek, złożony podczas posiedzenia, o poszerzenie – przyjętego wcześniej – planu pracy komisji rewizyjnej o kontrolę wydatków w Powiatowym Zespole Edukacji oraz zbadanie gospodarowania mieniem powiatowym przez Zarząd w tej kadencji nie uzyskały akceptacji radnych. Zdecydowana większość radnych podzieliła zdanie wicestarosty Tadeusza Głuchowskiego, który wyjaśnił, że zwiększone nieco wydatki PZE w ostatnich latach wynikały, między innymi, z podwójnego naboru (dwa roczniki) do szkół powiatowych oraz z tytułu podwyżek dla nauczycieli, a zatrudnienie w jednostce pozostało na niezmiennym poziomie od kilku lat. Natomiast obrót mieniem powiatowym (na podstawie niezależnych operatów szacunkowych) jest transparentny i na bieżąco uzasadniany radnym na posiedzeniach Rady Powiatu oraz wynika z bieżących potrzeb powiatu, jednostek podległych i zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz