Budowa sądu coraz bliżej.

Wojewoda Mazowiecki pozytywnie odniósł się do prośby starosty sochaczewskiego i wyraził zgodę na zamianę działek pomiędzy miastem a Skarbem Państwa. Miejski samorząd odda hektar na terenie Pól Czerwonkowskich, a w zamian otrzyma działkę o powierzchni 3677 m kw. wraz z budynkiem, w ścisłym centrum miasta. To kolejny, bardzo ważny krok na drodze do budowy nowej siedziby Sądu Rejonowego w Sochaczewie.

O tym, że warunki pracy i obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie trzeba pilnie poprawić, wiadomo od dawna. Wymagania wobec gmachów publicznych, zabezpieczenia sądów na czas rozpraw, czy ich dostępności dla niepełnosprawnych rosną. Tymczasem w budynku sądu przy ulicy 1 Maja wielu rozwiązań nie da się wdrożyć. Mała działka, bliskość bloków oraz wzrastające potrzeby lokalowe wynikające z nowych obowiązków nakładanych na sądy – to trzy główne czynniki przesądzające o konieczności budowy nowej siedziby sądu w Sochaczewie.

Wymiana działkami

Pierwsze konkretne deklaracje w tej sprawie zapadły w 2015 roku, gdy ówczesny prezes sądu uzyskał od swych zwierzchników zapewnienie, że jest szansa na umieszczenie Sochaczewa w ministerialnych planach, a wskazanie konkretnego terenu stanowiłoby poważny argument w dalszych rozmowach.

Pomoc zadeklarowało miasto. Burmistrz Piotr Osiecki zaproponował radnym zamianę działek ze Skarbem Państwa. W kwietniu 2015 roku Rada Miasta przychyliła się do tej propozycji i jednogłośnie wyraziła na to zgodę. Ustalono, że samorząd przekaże Skarbowi Państwa działkę o powierzchni hektara ziemi na Polach Czerwonkowskich, która jest zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulic Olimpijskiej z Piłsudskiego. Natomiast miasto otrzyma w zamian – po wyprowadzce sądu do nowego budynku – jego obecną siedzibę przy 1 Maja, czyli działkę o powierzchni 3677 m kw. i budynek o powierzchni 1650 m kw.

W listopadzie ubiegłego roku w tej sprawie zawarto porozumienie podpisane przez starostę, burmistrza i prezesa sądu w Sochaczewie. Czytamy w nim m.in., że strony będą dążyły do tego, aby najpóźniej w 2025 roku zostało wydane pozwolenie na budowę, a do 2029 roku na użytkowanie nowego obiektu. Takie zapisy mają mobilizować wszystkie strony do aktywnego wspierania projektu. W przeciwnym razie, jeżeli do 2025 roku inwestor nie uzyska pozwolenia na budowę, działka wróci do miasta.

Łatwiejszy dostęp

Cieszę się, że jest zgoda wojewody, by jego reprezentant w terenie, czyli starosta Jolanta Gonta przekazała miastu działkę przy 1 Maja wraz ze znajdującym się tam budynkiem. Zarządzenie w tej sprawie podpisał 28 października wojewoda Konstanty Radziwiłł. To kolejny niezwykle istotny krok na drodze do budowy nowej siedziby sądu. Zgoda wojewody oznacza, że władze wojewódzkie bardzo poważnie traktują nasze zamierzenia. Jeszcze kilka lat temu broniliśmy sądu przed likwidacją, a dziś krok po kroku zbliżamy się do budowy nowej siedziby – mówi Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa.

Inwestycję sfinansuje budżet państwa, a formalnie przeprowadzi Sąd Apelacyjny w Łodzi. Nowa siedziba to lepsze warunki pracy dla sędziów i urzędników sądowych, lepsze warunki dla osób szukających w sądzie sprawiedliwości, to też pełna dostępność np. dla osób poruszających się na wózkach.

Usługi publiczne powinny być blisko mieszkańca i cieszę się, że po budowie komendy powiatowej policji rząd kolejne pieniądze lokuje w Sochaczewie. W instytucję wzmacniającą naszą rolę jako ośrodka miejskiego. Zapewniającej nam, ale też mieszkańcom sąsiednich gmin, łatwy dostęp do usług świadczonych chociażby przez Wydział Ksiąg Wieczystych. Co równie istotne, powstanie obiekt, który nie będzie uciążliwy dla sąsiadów, a w przestrzeni miejskiej pojawi się kolejny nowoczesny gmach publiczny – dodaje Piotr Osiecki.

UM Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz