Bez obaw na rynku pracy.

O sytuacji na rynku pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, wydatkowaniu środku z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu społecznego oraz środkach z FP z Rezerw Ministra – COVID -19 dyskutowano w środę, 30 grudnia pod przewodnictwem wicestarosty Tadeusza Głuchowskiego, podczas ostatniego posiedzenia w roku 2020 Powiatowej Rada Rynku Pracy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie Marlena Kowalska zapoznała obecnych z propozycjami ostatnich zmian w planie finansowym Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zmian podziału środków z Rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie zadań z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, będącym w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy. Członkowie PRRP te propozycje zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.

Aktualna sytuację na rynku pracy w naszym powiecie nie daje powodów do niepokoju, na koniec października 2020 roku stopa bezrobocia wyniosła u nas 5,0%, mniej niż o tej porze w roku ubiegłym, mniej też niż średnia krajowa. Według stanu na 30 listopada br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie wyniosła 1 706 osób, w tym 848 kobiety. W listopadzie do rejestracji przystąpiło 192 osoby, wśród których 48 otrzymały prawo do zasiłku (w tym 26 kobiet). Z ewidencji wyłączono 256 bezrobotnych: w związku z podjęciem pracy – 82 osoby, z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy – 53 osoby. W omawianym okresie urząd dysponował 358 ofertami pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie w 2020 roku skierował do lokalnych przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej w obliczu kryzysu gospodarczego, spowodowanego koronawirusem ponad 27 mln złotych. Pracodawcy, którzy w następstwie wystąpienia COVID-19 odnotowali spadek obrotów otrzymali dofinansowanie z PUP-u części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych; w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne trafiło również do organizacji pozarządowych.

Dyrektor PUP-u poinformowała również, iż w związku z wejściem w życie w grudniu, ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza branżowa) od 21 grudnia 2020 r. można składać wnioski o dotację w wysokości 5 tys. złotych dla mikro i małych przedsiębiorców. O dotację mogą ubiegać się ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na dzień 30 września 2020 r. oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, zgodnymi z odpowiednimi kodami. Tacy, których dochody w październiku lub listopadzie zmalały, o co najmniej 40% w porównaniu do tych samych miesięcy w roku 2019. Wnioski są dostępne wyłącznie przez portal praca.gov.pl i można je składać tylko elektronicznie. Co ważne, uzyskanie wcześniejszego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, nie wyklucza możliwości wnioskowania o tę dotację.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz