Będzie jaśniej na Boryszewie.

Jeszcze w tym miesiącu dowiemy się, kto na zlecenie miejskiego samorządu wykona projekt przebudowy oświetlenia w ciągu ulicy 15 Sierpnia. Chodzi o odcinek drogi od skrzyżowania z ulicą Łuszczewskich do obwodnicy Sochaczewa. Sam projekt ma być gotowy do końca sierpnia.

Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu oświetlenia związany jest z planami miasta dotyczącymi drugiego etapu modernizacji ulicy 15 Sierpnia. Jak już informowaliśmy, wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych został pozytywne oceniony przez wojewodę mazowieckiego i obecnie czeka na podpis premiera, mający zatwierdzić mazowiecką listę inwestycji drogowych, które zostaną dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pozyskanie funduszy pozwoli na przebudowanie 935 metrów ulicy oraz ułożenie nowych chodników. Powstaną także pasy dla rowerów. Plan przewiduje także przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej oraz skrzyżowań ulicy 15 sierpnia z Okrzei oraz Łuszczewskich. Wybudowane zostaną również nowe zatoki autobusowe oraz miejsca postojowe przed sklepami w rejonie ulicy Łuszczewskich.

Dodajmy, że obecnie trwa pierwszy etap inwestycji, która jest prowadzona na odcinku od Liceum Ogólnokształcącego im. Chopina do ulicy Broniewskiego. Koszt prowadzonych prac, to prawie 3,9 miliona złotych. Większość tych środków – 2,7 miliona złotych – pochodzi z dotacji rządowej. Natomiast miejski samorząd ze swojego budżetu przeznaczył na ten cel 1,2 milionów złotych.

Na tym odcinku ulicy, oprócz kanalizacji deszczowej i nowej nawierzchni, zostaną ułożone nowe chodniki – zarówno po lewej, jak i prawej stronie przebudowanej drogi. Wydzielona zostanie także półtorametrowa ścieżka rowerowa po obu stronach jezdni. Ten etap prac przewiduje również przebudowę oświetlenia na odcinku od ul. Traugutta do Łuszczewskich oraz w ulicy Pionierów, na co zostanie wydanych z budżetu miasta 300 000 zł.

Jerzy Szostak

Fot.: Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz