Apel Wójta Gminy Teresin.

Foto: cpk.pl
Reklamy

Mieszkańcy gmin Teresin, Baranów i Wiskitki z niepokojem przyjmują do wiadomości informacje o planach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i przymusowym wykupie gruntów. W ramach Programu spółka będzie nabywać nieruchomości z obszaru położonego na zachód od Warszawy, leżące między miastami Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki i Sochaczew. Teren ten ograniczają: od południa autostrada A2, od zachodu droga krajowa nr 50, od północy wieś Szymanów i rzeka Pisia, a od wschodu – rzeka Pisia Tuczna i miejscowość Baranów. Pozyskiwanie działek ma potrwać do 2023 r. Spółka zamierza nabyć jak najwięcej nieruchomości w formie sprzedaży i zamiany. Program dobrowolnego wykupu ziem pod budowę portu spółka CPK ogłosiła 2 miesiące temu, jednak pytania i wątpliwości nadal się mnożą.

Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski zaapelował do mieszkańców o daleko idącą ostrożność w podejmowaniu decyzji o sprzedaży gruntów.

– Od 3 lat wiemy, że CPK ma powstać na terenie gminy Teresin, Baranów i Wiskitki, ale jeśli chodzi o szczegóły – nie wiemy nic. Nie jesteśmy informowani ani jeśli chodzi o lokalizację, ani drogi dojazdowe. Docierają do nas tylko przecieki medialne albo dowiadujemy się sami z internetu, z notatek i wywiadów, jakie drukuje prasa z członkami zarządu i pracownikami spółki. Do tej pory nie ma generalnego planu budowy portu, który miał być już dawno. Już w tamtym roku mieliśmy go poznać. Nie traktuję poważnie tego wszystkiego. Bo jak można podejść poważnie do analizy tych materiałów szczegółowo, jeśli nie znamy lokalizacji portu.

Jest wiele niewiadomych, a proponowane ceny wykupu są niekorzystne. Mieszkańcy jak dotąd nie poznali najważniejszych informacji na ten temat.

– Miałem ostatnio spotkanie online z CPK, gdzie dopiero jest przygotowywane dla mieszkańców to, co powinno być gotowe od 2 lat – czyli sposób relokacji z tych terenów – jak to się będzie odbywało. Spółka może po rozmowach z poszczególnymi właścicielami oszacować, czego oczekują, jak to powinno być przeprowadzone, w trakcie tej rozmowy były podawane pewne przykłady, co może się wydarzyć. Ale tak naprawdę to powinno być poprzedzone bardzo głęboką analizą po rozmowach z mieszkańcami. Dlatego przestrzegam mieszkańców przed sprzedażą swoich gruntów. Tych, którzy chcą zostać w Teresinie. Bo najpierw powinniśmy wiedzieć, co dla nich jest przygotowane, co się z nimi stanie, gdzie przewidziano dla nich nowe miejsce, a dopiero potem rozmawiać o sprzedaży. To jest moje zdanie. A jeśli chodzi o innych, którzy chcą się pozbyć gruntów w tej gminie, to już jest ich wola – dodaje Marek Olechowski.

Na stronie www.cpk.pl znajduje się specjalny formularz, na którym zainteresowani właściciele nieruchomości mogą zgłaszać chęć zbycia gruntów. Osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Programie powinna zaznaczyć czy jest zainteresowana jedynie sprzedażą swojej nieruchomości, czy również jej zamianą, a jeśli tak, to jakie nieruchomości leżą w granicach jej zainteresowań. Robert Pindor – szef Rady Społecznej ds. CPK – twierdzi, że nie był on jednak z nikim konsultowany.

– Ten formularz jest bardzo ogólnikowy, a jednocześnie zawiera bardzo dużo szczegółowych pytań o informacje, które każdy posiadacz nieruchomości musi podać, dotyczących np. związku małżeńskiego. Jest tam też taki zapis, na który należy zwrócić uwagę – że posiadacz nieruchomości, do czasu zakończenia negocjacji ze spółką CPK nie może sprzedać tej nieruchomości nikomu innemu. I to jest też zapis w ogóle niepotrzebny. A jeśli sprzeda – to co? Będzie jakaś kara? Jeśli tak, to jaka i jak będzie prawnie umocowana? Co znaczy w ogóle – do końca prowadzenia negocjacji? Czy te negocjacje można przerwać, a jeśli tak – to w jakim trybie – czy pisemnie, czy wystarczy telefon? Jest tu bardzo dużo nieścisłości.

Aktualnie na rynku nieruchomości w gminach, na terenie których planowana jest inwestycja, panuje zastój. Właściciele gruntów boją się podejmowania ostatecznych decyzji o sprzedaży. Mają wiele wątpliwości, jednak te najpoważniejsze dotyczą niesprawiedliwego sposobu wyceny gruntów.

UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz