„Aktywny samorząd” ruszył.

Reklamy

1 marca ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Program „Aktywny samorząd” jest skierowany do osób niepełnosprawnych, m.in. na dofinansowanie zdobycia prawa jazdy, zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, nowoczesnych protez kończyn, i sprzętu komputerowego, ale też na refundację kosztów studiów. W naszym powiecie program jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Program dzieli się na dwa moduły.

Moduł I 

W module I przewidziane są następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. W ten sposób wspierane są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu ruchu, jak również osoby głuche.

Obszar B to likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Dzięki temu obszarowi można uzyskać m.in. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Ponadto można uzyskać pomoc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Z kolei obszar C to likwidacja barier w poruszaniu się. W ramach tego obszaru można na przykład uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka. Ponadto można również uzyskać dofinansowanie do zakupu nowoczesnych protez kończyn, dzięki czemu osoby po amputacjach mogą uzyskać znaczącą pomoc w zakupie wysokospecjalistycznych protez (co najmniej na III poziomie jakości).

Czwarty obszar tzw. D dotyczy pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Wsparcie w ramach obszaru D jest kierowane do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Termin składania wniosków Moduł I: od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021r

Moduł II

Drugi moduł programu „Aktywny samorząd” to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin składania wniosków Moduł II:

  • na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.
  • na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 od dnia 1 września 2021 r. do dnia 10 października 2021 r.

Wnioski zarówno w ramach Modułu I jak i II można składać:

  • elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia SOW sow.pfron.org.pl/,
  • lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65 pokój 21

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronach internetowych PFRON oraz www.pcpr.powiatsochaczew.pl, lub uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer 46 864-18-06.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz