Aktywny samorząd.

Reklamy
Program rządowy „Aktywny samorząd” umożliwia samorządom aktywne włączenie się w działania na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Do programu tego co roku przystępuje też sochaczewski samorząd powiatowy. Na ostatniej sesji Rady Powiatu radni wyrazili jednogłośnie zgodę na jego realizację.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
– Aktywny Samorząd to pogram, do którego od kilku lat przystępuje powiat sochaczewski. Realizowany jest za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych – mówi Katarzyna Kajak, dyrektor PCPR. – Posiada on dwa moduły – pierwszy to likwidacja barier utrudniających aktywizację zawodową społeczną i zawodową, czyli dotyczy dofinansowania do uzyskania prawa jazdy typu B, w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów, dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi tego sprzętu oraz likwidacja barier w poruszaniu się – wymienia dyrektor placówki.
Do tej pory była możliwość dofinansowania wózków elektrycznych. Od dwóch lat tej możliwości nie ma. Są możliwości jego zakupu z dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie można uzyskać dofinansowanie na naprawę takiego wózka, natomiast na jego zakup nie.
Natomiast moduł drugi, który funkcjonuje w ramach „Aktywnego samorządu” to dofinansowanie dla studentów, czyli szkoły policealne, wszystkie studia. Finansujemy tu czesne plus koszty nauki. W zeszłym roku z nauki skorzystało 30 osób – wyjaśnia K. Kajak.
Program będzie finansowany ze środków PFRON jak już zostało wspomniane, samorząd powiatowy zaś na częściowe pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu otrzyma do 6,5 procenta   środków wydatkowanych na realizację zadań.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz