Akt poświadczenia dziedziczenia.

Kilka tygodni temu zmarł mój ojciec. Zamierzamy z bratem załatwić sprawę dziedziczenia u notariusza. Jakie dokumenty powinniśmy zgromadzić? Jeden z notariuszy wskazał nam, że powinniśmy znać numery ksiąg wieczystych nieruchomości? Czy to prawda? Ustalenie numerów tych ksiąg może być dla nas problematyczne.

Artur D.

Aby dokonać aktu poświadczenia dziedziczenia, u notariusza niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów i informacji: akt zgonu spadkodawcy, numer PESEL spadkodawcy oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców (w przypadku osób, które zmieniły nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego – odpisy aktu małżeństwa). Jeżeli spadkodawca sporządził testament, konieczne jest również przedstawienie testamentu.

Co do zobowiązania Pana przez notariusza do wskazania numerów ksiąg wieczystych nieruchomości, wskazać należy, że żądanie notariusza jest uzasadnione. Wynika to z tego, że notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta. Ustalenie numeru księgi wieczystej jest więc konieczne dla sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Ponieważ jest Pan spadkobiercą, uzyskanie numeru księgi wieczystej na drodze urzędowej nie powinno stanowić problemu, gdyż posiada Pan interes prawny w uzyskaniu takich informacji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2018.1916 t.j. z dnia 2018.10.05).

Kalina Kisiel

radca prawny

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz